Arkiv för mars, 2013

Om Israel och palestinierna

Om Israel och palestinierna.

Jag har skrivit en bok som heter ”En mänsklighet i mänskligheten” och som är ”Ett reportage om det judiska folket” och som kommer i handeln nu. Kanske händer det att den blir läst och att jag från någon för höra att jag är ensidigt Israelvänlig. Eftersom det är en bok om det judiska folket finns kommentarer om konflikten med palestinierna bara här och där. Men här är några sidhänvisningar för att det ska bli klart att det finns information om båda sidor.

Sidan

173

”I dagens livaktiga israeliska litteratur är Amos Oz, Yoram Kaniuk och David Grossman några av landet stora antal prosaister. Många av författarna argumenterar mot den officiella politiken gentemot palestinierna.”

Sid 263
”[Balfour-]deklarationen skulle kunna hänföras till en stor skara fruktlösa planer och verklighetsfrämmande fantasier, om det inte naturligtvis vore för att i detta fall höll britterna i stort sett sitt ord. I åtminstone två årtionden tillät de den sionistiska rörelsen att ta hundratusentals judiska immigranter till Palestina, och de nyanlända upprättade hundratals bosättningar inklusive flera städer och den politiska, ekonomiska, militära och kulturella infrastrukturen för den kommande staten Israel. Men samtidigt som Israels tillkomst hade sitt ursprung från denna brittiska deklaration, gjorde palestiniernas tragedi det också. Balfourdeklarationen var bara inledningskapitlet på en ännu oavslutad historia.” (Tom Segev.)
269
Krigen 1947-1949.
”Under krig begås övergrepp från alla sidor, så även under detta.”
288
Citat från Nathan Shachar:.
”Israels sjöblockad av Gaza påverkar varken gazabornas näringsintag eller deras försörjningsmöjligheter. Om det som verkligen är ett pågående människorättsbrott, israeliska soldaters och bosättares godtyckliga våld och trakasserier mot fredliga palestinska civila på Västbanken – inte ett smack! Inga regeringsuttalanden, ingen indignation, inga demonstrationer.”

292

Citat från Dick Winter, ”Cultural shock, Israel”:
”De hundratusentals israeler som gjort militärtjänst i de ockuperade områden har inte bara sett hur militärstyre fungerar, de har också själva varit aktiva i detta odemokratiska system. Efter 1967 har rollen som erövrare blivit en oupplöslig del av israelernas nationalkaraktär och detta har inte varit särskilt hälsosamt för landets unga demokrati.”

Annonser

, ,

40 kommentarer

Första recensionen av ”Ett reportage om det judiska folket”

En ny bok som kommer i bokhandeln nu. Första recensionen är Bibliotekstjänsts utlåtande om tolvhundra tecken, skrivet av en klok man med gott omdöme…

Btj:

Koafh
Skott, Staffan. En mänsklighet i mänskligheten. Ett reportage om det judiska folket. Norstedt. 383 s. Ill. Litt. Reg. Inbunden.

BN 5186388-2E 794688
BOKEN HAR FÖRHANDSERBJUDITS I HÄFTE 3, 2013.
Med historiska och andra fakta, anekdoter, återgivande av möten med människor och personliga erfarenheter från besök i Israel berättas i den här välskrivna och intresseväckande boken om det judiska folkets historia, kultur och tragedier. Förutom att ha publicerat ett antal böcker om Sovjetunionen och Ryssland har författaren Staffan Skott översatt många litterära ryska verk till svenska samt är välkänd som journalist på Dagens Nyheter. Boken är skriven med stor inlevelse och utgör en veritabel guldgruva för olika läsarkategorier som intresserar sig för judisk kultur, historia, namnskick och religiösa seder. I ett kapitel om Israel tar författaren klar ställning för Israel i den pågående Mellanösternkonflikten. Bokens olika avsnitt kan mycket väl läsas separat. Illustrationerna består av ett mindre antal svartvita bilder och en karta över tsartidens Ryssland med det judiska bosättningsområdet markerat. Boken är i övrigt försedd med noter och kommentarer samt litteraturlista och ett personregister.- Ulf Pauli.

Min egen blyga kommentar: nej jag tar inte klar ställning för Israel, jag försöker göra något så ovanligt som se båda sidor, i min stora förebild Nathan Shachars efterföljd. Väl medveten om att sådant i Sverige i dag på många håll uppfattas så. Men det bjuder jag på.
För resten är det i alla fall tjugofem illustrationer. Och jag är förstås mycket nöjd. Denne Ulf Pauli har gott omdöme…

40 kommentarer