Arkiv för juli, 2013

Svenskbyborna: en ny, rysk bok

Emigranter under Stalins hammare

 

Under strecket i Svenska Dagbladet

Berättelsen om den ukrainska Gammalsvenskby med dess svensktalande befolkning som ”togs hem” till Sverige 1929 har redovisats många gånger. En rysk forskare fyller i luckor med den nya boken ”I Stalins smedja”.

19 juli 2013 kl 02:00

Sanningens kvarnar mal långsamt. Det kommer fram bitar till pussel som inte är färdiglagda. I slutet av 1930-talet försvann folk från Gammalsvenskby i Ukraina. Vad som hände förstod man väl, men nu finns namn och exakt dödsdatum. 23 svenskar sköts i fängelset i Cherson vid Svarta havet. Två av dem var kvinnor. Sju utflyttade svenskbybor sköts på annat håll i Sovjetunionen. Befolkningen i Gammalsvenskby var då 265 personer.

Den kusliga listan med svenska namn står på sidorna 212–213 i V kuznitse Stalina. Sjvedskije kolonisty Ukrainy v totalitarnych eksperimentach XX veka (I Stalins smedja. Ukrainas svenska kolonister under 1900-talets totalitära experiment) av Andrej Kotljarchuk (en konsekvent svensk transkribering av hans namn vore ”Kotljartjuk” men detta är den latinska version han själv använder).

Folket i Gammalsvenskby hade 1782 kommit från Dagö i Estland till södra Ukraina, åtta mil från Svarta havet, efter en färd där hälften dött på vägen. De var en del av Katarina den storas kolonisation av erövrade och som det hette folktomma områden. Svenskbyborna höll fast vid sitt svenska modersmål, sin lutherska religion och sin estlandssvenska kultur.Under 1920-talet blev det uppenbart att detta tänkte den sovjetiska makten inte tillåta, framför allt inte religionen. Och det välstånd som byggts upp krossades under den på allt sätt katastrofala sovjetiska jordbrukspolitiken.

Gamla Tsarryssland hade många nationella minoriteter. Under 20-talet var den sovjetiska politiken inte sällan fortfarande färgad av progressiva tankar. I Ukraina hade det egna språket varit förbjudet och nu skulle både det och andra folkgruppers särart stärkas, deras ”kollektiva identitet”, som Kotljarchuk med en modern term säger. Denna identitet skulle sovjetiseras. Ett slagord var korenizatsija, att medlemmar av minoriteterna skulle lokalt bli ledare i partiet och övriga samhället. Allt såg snyggt ut på papperet men det fanns inga resurser.

När svenskbyborna 1928 ville utvandra skrev de ett diplomatiskt formulerat brev till myndigheterna om hur bra allt var, men att de inte kunde ge sina barn svenskspråkig skolgång. Det blev avslag i Ukraina, gång på gång – tills plötsligt allra högsta instansen i Sovjetunionen, politbyrån i Moskva, sa ja. Den 6 juni 1929. Motiveringen, har Kotljarchuk funnit, var att det såg illa ut att en hel folkgrupp vägrades utresa. Hela befolkningen om 888 personer flyttade 1929 till Sverige. Det var den första sammanhållna stora grupp invandrare som Sverige mottagit och inte heller då fanns det insikter hur man rätt ska hantera en sådan situation.

Redan nästa år återvände besvikna svenskbybor till Ukraina. Det blev till slut 265 återvändare. De ångrade sig mycket snart. Men då var det så dags. Allt detta finns grundligen utrett ur svenskbybornas eget perspektiv och redovisades flitigt i den svenska pressen. Kotljarchuk sätter in deras historia mot dess sovjetiska bakgrund. Bilden blir tydligare och mer sammanhängande. Vi har knappast någon annan lika god redovisning av en sammanhållen grupps förtvivlan, motsättningar, fiendskap, angivelser och fruktlösa försök att föra myndigheterna bakom ljuset under det ödesdigra 30-talet. Gruppdynamik i stupstockens skugga.

Återvändarna kom rakt in i kampanjen med tvångsförstatligande av jordbruket, ”kollektiviseringen”. Runt om i Ukraina pågick Golodomor, den största svälten i Rysslands historia. Stalin lät konfiskera alla livsmedel och spärra av områdena och fem, sex miljoner ukrainska bönder dog i detta folkmord.Återvändarna ville nu vända om för andra gången och resa tillbaka till Sverige, men det gick inte. Utvandringen 1929 hade fått många tyska kolonister att emigrera till Tyskland, och det var ett större problem för myndigheterna. Tyskarna var en enorm invandrargrupp i Tsarryssland, ända sedan Peter I:s tid från början av 1700-talet, och det fanns 400000 tyskar enbart i Ukraina.

Återvändarna klarade sig under den stora svälten, därför att Torgsin, den sovjetiska inrättningen för handel med utlandet, måste uppfylla planen. Torgsin uppmanade dem att be om pengar från Sverige. För valuta kunde de handla livsmedel hos Torgsin. Mitt i fasornas Ukraina överlevde det nya och mindre Gammalsvenskby utan dödsoffer.

Efter svältåren var Stalins politik att sätta skräck i folket så att ingen vågade mucka. Politiken mot minoriteterna gjorde en helomvändning. De utpekades som landsförrädare. I cirkulär hos hemliga polisen NKVD förklarades det att minoriteterna var ”en grund från vilken det organiserades spioneri och sabotage”. Inga anklagelser var för orimliga. En i Tyskland ringmärkt fågel var en del av tyskt spioneri. Kolchozerna på stäppen i Ukraina var föremål för livlig verksamhet från underrättelsetjänsterna i Tyskland, Polen, Grekland, Rumänien, Bulgarien, Estland, Iran, Tjeckoslovakien, Japan och Sverige. Det måste ha varit trångt mellan alla spioner och sabotörer på stäppen.

Lokala avdelningar av NKV fick order att ”avslöja och oskadliggöra” så och så många tiotusen fiender till folket. Det gällde att hitta på anklagelsepunkter och vissa kategorier var förutbestämda att drabbas: de få överlevande från överklassen, kyrkan och adeln, liksom så kallade kulaksympatisörer (podkulatjniki). Och minoriteter. 34 procent av alla skjutna i Sovjet 1937–38, 247000 oskyldiga människor, kom från minoriteterna. Procentsiffran innebär att Kotljarchuk utgår från de 681692 skjutna som finns redovisade som en värdefull säker lägsta siffra. Totala antalet dödsoffer var med all sannolikhet mycket större.

Det måste här upprepas att de drabbade sällan hade gjort någonting brottsligt.

Ett viktigt inslag i förberedelserna till terrorn var den hårdaste isolering av landet som någonsin förekommit. Korrespondens med utlandet försvårades och brevskrivare bland svenskarna arresterades. Det blev förbjudet för sovjetmedborgare att besöka ambassader. De utländska diplomaterna fick sina rörelsemöjligheter kraftigt inskränkta. Konsulaten stängdes på sovjetisk order – för Sveriges del i Vladivostok, Archangelsk och till slut år 1937 i Leningrad.

En svart komedi är vad som utspelade sig med de benhårt övertygade svenska kommunister som kom till Gammalsvenskby och dess kolchoz, uppkallad efter ”Sverges [sic] kommunistiska parti”. Efter den fruktansvärda svälten och de hopplösa förhållandena var de flesta inte så benhårda längre, och snart hade alla svenskar åkt hem eller till Karelen (där det gick lika illa 1937–38).

Kotljarchuk har sett i arkiven hur dessa svenska kommunister alla angavs som spioner. Edvin Blom som haft en ledande roll var också ”spionchef”. Men NKVD kunde ju redovisa att de var oskadliggjorda. Genom sin avresa. Och de svenska kommunisterna fick knappast veta vad det stod om dem i de hemligstämplade handlingarna borta i Ukraina.

Efter den stora svälten och terrorn mot slutet av samma årtionde kom den största katastrofen av alla – andra världskriget, med tysk ockupation. Nazisterna räknade in de fåtaliga svenskarna i den mycket större gruppen tyska kolonister, som var 150000 enbart i Odessas oblast (län). Antalet tyskar runtom i landet var kanske två miljoner, inte bara de berömda ”volgatyskarna”. När krigslyckan vände deporterades tyskarna i Ukraina till Polen och Tyskland, och svenskarna fick följa med, befordrade till ”folktyskar”.

Kriget tog slut. I kaoset lyckades 60 av de deporterade svenskbyborna ta sig till Sverige. De övriga sändes tillbaka till Sovjet där männen, som ofta gjort tysk tjänst som poliser, sköts eller sattes in i Gulag. Barn, kvinnor och gamla deporterades till Komi i nordöstra hörnet av europeiska Ryssland. Där fick de länge bo i jordkulor. Många av barnen dog under resan och i jordkulorna. Det dröjde länge innan de deporterade fick återvända till sin by.

Nu under 2000-talet är 111 invånare i Gammalsvenskby registrerade som svenskar. Endast 18 av dem talar svenska. När Jörgen Hedman och Lars Åhlander 2003 publicerade en ny upplaga av sin grundliga redovisning av svenskbybornas öden (”Historien om Gammalsvenskby och svenskarna i Ukraina”) konstaterade de med indignation att Sverige har stängt porten för dem i denna lilla folkspillra som vill emigrera till Sverige. De två har som en röd tråd i sin berättelse hur svenskbyborna genom historien svikits, från det att de borta på Dagö ännu inte var svenskbybor, och sedan gång på gång, inte minst av Sverige – även när de 1929 hade räddats till Sverige.

Det är inte yrkeshistoriker som gjort de stora redovisningarna av de uppseendeväckande inslagen i relationerna mellan Sovjetunionen och Sverige: svenskbyborna, ”Kirunasvenskarna” och Raoul Wallenberg. Sådant är väl för känsligt med tanke på universitetskarriären. Det har varit andra som gjort de stora insatserna – journalisterna Kaa Eneberg om Kirunasvenskarna och Ingrid Carlberg om Raoul Wallenberg. Och så publicisterna Hedman och Åhlander om svenskbyborna.

Kotljarchuk skräder å sin sida inte orden om Stalins och kommunistpartiets omänskliga politik mot hela det sovjetiska folket. Vad jag kan förstå är han den förste yrkeshistorikern med en så omfattande utredning. Det talas om en svensk översättning; den skulle intressera många. Kotljarchuk har precis som Hedman och Åhlander ett fascinerande bildmaterial.

När de 265 återvändarna 1930 for tillbaka till Ukraina var det efter en idog kommunistkampanj runt om i Sverige, precis som med ”Kirunasvenskarnas” ödesdigra utvandring. Ny Dags chefredaktör Gustav Johanson gav 1930 ut en broschyr betitlad ”Svenskbyskandalen”. Desinformationen satte spår. Till exempel skrev journalisten Rune Johansson (”Joson”) i DN, jag tror det var på 60-talet, att svenskbybornas utvandring till Sverige var ett ”fiasko”. Med tanke på vad de räddades ifrån som stannade i Sverige är det ett otroligt påstående. Redan frånsett att de slapp andra världskriget.

I Kotljarchuks fotnoter finns nyttiga påminnelser om vad som hände runt om i Sovjetunionen. För de parti- och NKVD-funktionärer som hade att göra med Gammalsvenskby finns i de flesta fallen också datum för när de sköts. Fotnot efter fotnot. Terrorn var särskilt omfattande i Ukraina. Och i den stora sovjetiska dokumentationen från 20-talet, noterar Kotljarchuk som ryskfödd historiker, är kolumnen tom för ”likbez”, kampanjen för ”Avskaffande av analfabetism”, i Gammalsvenskby. Den hade inte uträttat något där.

Det fanns inga analfabeter i Gammalsvenskby.

Staffan Skott
Författare och översättare

Annonser

, , , , ,

27 kommentarer