Röda arméns ohyggliga förutsättningart

Ingress

Under de senaste åren har ryska historiker och veteraner till slut kunnat berätta sanningen om de avskydda spärrtrupperna, vars uppgift var att skjuta andra soldater i Röda armén. ”Det hände att spärrtrupperna mejade ner regementen som retirerade utan order. Detta var orsaken till våra ärorika styrkors stridsduglighet”, skrev en dekorerad veterant långt efteråt .Vid sjuttioårsminnet av invasionen i Normandie sades det åter att det i själva verket var på östfronten som Hitler-Tyskland besegrades. Så här gick det till. De ofta föga stridsvilliga sovjetiska soldaterna drevs fram mot tyskarna av ryska specialtrupper som sköt sina egna i ryggen om de inte ryckte fram. Hur dessa ”spärrtrupper” fungerade har länge varit tabu. Nu finns utförliga redogörelser. 

(En bok av översten och chefen för en militärhistorisk avdelning i ryska armén, Vladimir Dajnes, ger en mycket omfattande redogörelse, ”Sjtrafbaty i zagradotdely Krasnoj armii.” Finns på nätet. )

Utan dem hade Stalin inte vunnit kriget

Hur många jag sköt? Det var olika. Ibland tio-tjugo man om dagen, ibland mindre. Jag var ung då och hade starka nerver.”

Vilka det var som veteranen Samuil Usjerov hade skjutit så många av under andra världskriget? Nej, inte fiender. Sina egna. Andra soldater i Röda armén.

Usjerov var som brukligt är bland ryska veteraner behängd med mängder av ordnar och medaljer. Efter några glas tillstod han att han hade tjänstgjort i spärrtrupperna, som bakom de egna linjerna fångade in och i förekommande fall sköt ”desertörer, panikmakare och soldater som visat feghet”. Det var under en sammankomst vid slutet av åttiotalet, berättar historieprofessorn Viktor Korol.

Att det förekom spärrtrupper bakom de sovjetiska linjerna i andra världskrigt är känt. Den främsta uppgiften var ändå inte att stoppa desertörer utan att driva de oftast motvilliga infanteristerna framåt mot fiendens linjer, kulsprutor och minfält. I folkmun har berättats kusliga ting om dem. Men dessa zagradotrjady har varit tabu både i den officiella historieskrivningen och i pressen. Först under de senaste åren har fakta publicerats med detaljer om hur de fungerade, dessa ”zagraditelnyje otrjady”, för att ta den fullständiga beteckningen.

Andra världskrigets spärrtrupper var inte någon ny företeelse. Redan i inbördeskriget organiserade Trotskij de första enheterna. Ett av kraven från matroserna i Kronstadtupproret 1921 var att spärrtrupperna skulle avskaffas. Under vinterkriget november 1939 – mars 1940 fanns också spärrar bakom fronten. I början bemannades de ofta av trupper från säkerhetspolisen NKVD (KGB), men behovet av spärrtrupper blev under världskriget så stort att de fick organiseras inom armén själv.

Som mest fanns det under världskriget uppåt 60 000 man i två-, trehundra spärrgrupper, enligt beräkningar av historiken A. Tjerkasov. De hade bättre beväpning än de vanliga trupperna, framför allt de nya kulsprutepistolerna, som det var ont om, och som gav ett enormt övertag gentemot de vanliga rödarmisternas gammaldags gevär. Men spärrtrupperna hade också riktiga kulsprutor och olika fordon, ibland rent av stridsvagnar.

Någon totalsummering av offren finns inte, men här några belysande exempel:

Efter Tysklands anfall den 22 juni 1941 och det kaos som uppstod uppgick Röda arméns förluster i stupade och tillfångatagna till miljoner.

Enbart under de första veckorna gick en och en halv miljon rödarmister över till fienden, med vapen i hand, med stridsvagnar och artilleri, och två miljoner gav sig fångna. Ytterligare en miljon deserterade och en miljon försvann ut i skogen.” (Den ovannämnde Viktor Korol från universitetet i Kiev.)

Under hela kriget på östfronten tog tyskarna mer än fem miljoner krigsfångar (mer än hälften dog i fångenskap, på grund av tyskarnas behandling och därför att Stalin vägrade ge dem hjälp genom Röda korset, så som andra nationaliteter i fångenskap fick.) De som inte stupade eller tillfångatogs vällde österut i vild flykt. På mindre än tre månader, från den 22 juni och till 10 oktober 1941, sköts 10 201 man av spärrtrupperna.

3 321 av dem sköts inför trupp. Artillerisergeanten Nikolaj Nikulin berättar:

För att hålla disciplin i den amorfa skaran illa utbildade soldater hölls det avrättning när det förestod strid. Man tog några eländiga varelser eller någon som sagt olämpliga saker eller enskilda desertörer, som alltid fanns så det räckte till. Divisionen ställdes upp som ett U och de olyckliga likviderades utan vidare spisning. Meningen var att skapa skräck inför NKVD och kommissarierna, större rädsla än för tyskarna. Om man i en attack vände om fick man en kula från spärrtruppen. Det var skräck som fick soldaterna att riskera livet. Det avrättades naturligtvis också efter misslyckad strid. Det hände att spärrtrupperna mejade ner regementen som retirerade utan order. Detta var orsaken till våra ärorika styrkors stridsduglighet.”

Nikulin, 1923-2009 fick några av de högsta utmärkelserna i kriget, Fosterländska krigets orden, Röda stjärnans orden, För segern vid Berlin, med flera. Han blev efter kriget konstvetare, professor, medlem av ryska konstakademin och skrev 1975 memoarer som inte gavs ut förrän 2007.

Spärrtrupperna hejdade under krigets första tre månader 657 364 desertörer, ”panikmakare” och så vidare. Tjugofemtusen fängslades och resten formerades om till förband och sändes åter till fronten.

Ett år senare rapporterades i oktober 1942 att man på två månader hade skjutit 1 189 desertörer som gripits på väg bort från fronten.

Kriget på östfronten varierade självfallet i intensitet men det ovanstående var inte de enda månaderna med våldsamma strider.

Två meddelanden från Stalin i högkvarteret handlar om spärrtrupper. Först ett direktiv nr 001919 den 12 september 1941. Ett år senare kom 28 juli 1942 den berömda ordern nr 227 – ”Inte ett steg bakåt!” med förbud mot alla former av reträtt. Att ge sig fången likställdes med högförräderi. Självmord var det enda godkända alternativet.

Texterna blev offentliga först under Gorbatjov. I båda meddelandena angavs hur spärrtrupperna skulle organiseras med styrkor angivna och hur många enheter per armé eller division och att man hade rätt att skjuta desertörer på fläcken.

Stalin skrädde inte orden om tillståndet i Röda armén. ”I våra infanteridivisioner är det gott om panikbenägna och direkt fientliga element.” Det beskrivs utförligt hur de drar med sig andra i oordnad flykt. Officerarna håller inte måttet. ”Om officerare och politiska kommissarier i sådana divisioner verkligen var vuxna sina uppgifter skulle panikskaparna och de fientliga elementen inte kunna ta överhanden i divisionerna. Men olyckan är att vi inte har så gott om om fasta och beslutsamma officerare.”

Stalin hade ju under den stora terrorn låtit antingen skjuta eller också till Gulag skicka tiotusentals erfarna officerare.

Spärrgrupperna placerades vid vägar, järnvägsknutar, flodhamnar och andra ställen där desertörerna kunde dyka upp. Somliga fanflyktingar slapp väl igenom nätet i skogarna, men ibland fanns det geografiska hinder som ledde till enorma förluster. Det sovjetiska anfallet i september 1943 över Dnepr, vars västra strand försvarades av tyskarna blev ett obeskrivligt inferno. Där låg spärrtruppen direkt bakom de stridande enheterna och drev dem framför sig. Förberedelserna för flodövergången var usla eller obefintliga, det fanns inte båtar eller andra hjälpmedel. Efter- och underhållstrupper var kraftigt på efterkälken, tio dagar bort.

Soldater försökte ta sig över med tält som fyllts med halm, de sjönk till botten efter hundra meter. Soldater i de beryktade straffkompanierna hade inte ens det. Det har beskrivits i romanen Krigsskådeplats av den respekterade författaren Viktor Astafjev (1924-2002) som själv deltog i denna operation och blev svårt sårad.

Spärrtrupperna stod på östra stranden och hindrade de soldater som försökte ta sig tillbaka från strömfåran. Spärrtrupperna sköt med grovkalibriga kulsprutor ut över vattnet och kulorna slet vita flisor ur de stockar som en del soldater klängde sig fast vid, slog mot kroppar och ännu levande soldater.

Övergången av Dnepr har i efterhand skildrats som en krigslist, flodövergång utan farkoster och ett hjältedåd av enskilda uppfinningsrika officerare. Utanför Fosterländska krigets museum i Kiev står en heroiserande skulpturgrupp till minne av denna mänskliga katastrof. Astafjev säger att av de 25 000 som skulle ta sig över kom 3-6 000 fram till andra stranden.

När fakta om spärrtrupperna nu publiceras i före detta Sovjetunionen har det också hörts motstridiga röster som slätar över eller rent av förnekar fakta:

Det var särskilt utvalt, pålitligt folk.” – ”Det fanns inga spärrtrupper. I alla fall inte på mitt frontavsnitt.” – ”Jo, de fanns väl, men man såg dem aldrig.” – ”Inte sköt de på sina egna.” – ”Det hände att de tog aktiv del i strid mot fienden. -”Filip II av Makedonien hade också sådana trupper.” (382–336 f.Kr.)

Det görs också jämförelse med andra länders militärpolis, fast sådant är en helt annan föreeelse.

Inställningen bland soldaterna i Röda armén till spärrtrupperna beskrivs så här av veteranen Aleksandr Kajzerman.

Jag föraktade dem (och enligt min uppfattning gjorde alla vid fronten det) och skulle aldrig ha satt mig vid samma bord. som de. Jag har vid olika veteranmöten efter kriget aldrig träffat någon veteran som erkänt att han tjänstgjorde i spärrtrupperna eller kontraspionaget SMERSJ, ty de visste alldeles utmärkt vad veteranerna från fronten tyckte om dem.”

Kajzerman skrev detta 2000 i den ryskspråkiga tidningen Vestnik som ges ut i USA.

Han återfinns också bland källorna till boken ”Röda arméns straffbataljoner och spärrtrupper” av Vladimir Dajnes, som är militärhistoriker och avdelningschef vid ryska försvarsministeriets militärhistoriska forskningsinstitut, tidigare kaderofficer. Han har skrivit många böcker, bland annat en biografi över Georgij Zjukov i den klassiska serien Framstående människors liv.

Det framgår av titeln på den aktuella boken att spärrtrupperna ofta kopplas samman med en annan kuslig institution: straffbataljonerna. De sändes till de farligaste uppgifterna och ofta citerad statistik säger att en soldat från straffbataljonerna överlevde i snitt tre anfall, en officer ett och ett halvt.

Ett vittnesmål är vad Zjukov berättade när Eisenhower i Potsdam frågade hur Röda armén hade gjort med de minfält som tyskarna lagt och amerikanerna hade stora besvär med.

– Vi låter soldater (läs ”strafftrupper”) anfalla som vanligt över dem. De som kommer fram med livet i behåll bildar ett brohuvud, och när då personminorna har detonerat går minröjare in och desarmerar stridsvagnsminorna.

Eisenhower trodde honom först inte men Zjukov sa att förlusterna inte blev större än av tysk eldgivning. Eisenhower funderade på vad man skulle ha sagt i USA om han själv tillämpat en sådan taktik.

Enligt många ryska källor, inklusive Viktor Astafjev, gick det till så att soldaterna drevs fram i led, skuldra mot skuldra och med spärrtruppernas kulsprutor i ryggen. När Astafjev en gång åkte i lastbil över platsen för sådan ”minröjning” hoppade bilen då och då till. Det var när den körde över ett lik.

Existensen av straffbataljoner av aldrig tidigare skådad omfattning och av spärrtrupper måste ses mot bakgrund av framför allt två omständigheter. Dels kalhuggningen av den sovjetiska officerskåren under den stora terrorn. Och ännu mer av vad folken i Sovjetunionen upplevde under decenniet före världskriget. Den av Stalin avsiktligt organiserade svälten i Ukraina, Sydryssland och Kazachstan, där minst fem miljoner människor, kanske tio miljoner, dog. Och hur Stalin också med andra metoder knäckte ryggraden på landsbygden i tvångsförstatligandet av jordbruket, det som med en vilseledande formulering kallas ”kollektivisering”. De flesta av soldaterna var bondpojkar. Deras känslor för Stalin och partiet kan man föreställa sig.

Många av de vittnesmål som nu finns om spärrtrupperna innehåller också slutsatsen att utan skräcken som de skapade var det bara en mindre del av soldaterna i Röda armén som skulle ha lytt order om anfall. Spärrtrupperna avskaffades inte förrän hösten 1944.

Den motbjudande slutsatsen är följande. Utan spärrtrupper hade Stalin knappast vunnit kriget.

STAFFAN SKOTT

Annonser

 1. #1 av Calle på december 8, 2015 - 11:51

  Tack Staffan

  En intressant och upplysande text. Min pappa Janne f 1903 i Viborg var i sina berättelser från

  kriget ganska sparsam med själva dödandet. Däremot höll han sig gärna och

  länge kring ämnen som vänskap och lojalitet. Vinterkriget var naturligtvis det viktiga för

  honom och alla andra finländare för den delen, det ”fina kriget” i motsats till fortsättningskriget som han försökte

  undvika att tala om. (Pappa hade doktorerat på elefantens lymfkörtlar i Leipzig 1928, talade

  flytande tyska och blev befordrad till major. That´s why.) Men en grej som faktiskt plågade honom

  och som säkert kan ha något med Röda arméns spärrtrupper att göra utspelas en vinterdag vid stranden av

  en frusen sjö, var på Näset minns jag inte. Finnarna har stranden som är hög med åtminstone ett maskingevär

  riktat mot isen. Ryssarna anfaller och alla mejas ner innan någon hinner över. Det dröjer inte länge

  förrän nästa anfallsvåg kommer. Så där fortsätter det, våg efter våg, ” de låg i drivor, hundratals karlar, det var alldeles

  svart av dem på isen”.Varken flyg och inget artilleri. Inga försök att ta finnarna i flanken utan bara rakt på.

  Ja fy fan.

  God jul Staffan.

  Calle Hård

  ________________________________

 2. #2 av Lou Denise på maj 20, 2017 - 02:54

  szkolenia bhp

 3. #3 av Script Togel Online Free på maj 21, 2017 - 12:29

  What’s up to all, it’s in fact a Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott pleasant for me to pay a visit this site, it consists of priceless Information. Script Togel Online Free http://dewi4d.org/

 4. #4 av Togel Online Besar Kecil på maj 21, 2017 - 12:31

  Hi, I read your Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott new stuff on a regular basis. Your humoristic style is witty, keep up the good work! Togel Online Besar Kecil http://dewi4d.org/

 5. #5 av Fredric Laforey på maj 26, 2017 - 03:49

  Number Plates

 6. #6 av water softener systems oxnard ca på maj 27, 2017 - 07:04

  Is it OK to share on Tumblr? I am sure this article will drive a lot of traffic, its really really great Keep up the very good work!

 7. #7 av Liberty Dentist på maj 27, 2017 - 09:18

  This is a wonderful blog. A fantastic read. Is it OK to post on Pinterest? Keep up the superb work! I will definitely be back.

 8. #8 av Gwenn Better på juni 8, 2017 - 16:40

  ciprofloxacin and amoxicillin taken together why take metronidazole and ciprofloxacin together ciprofloxacin trying to get pregnant buy ofloxacin ophthalmic solution for ears ciprofloxacin and corticosteroids ciprofloxacin with food or without ofloxacin

 9. #9 av Clarence Udy på juni 8, 2017 - 17:10

  sushime valence

 10. #10 av Valentin Arechiga på juni 8, 2017 - 17:17

  racing games

 11. #11 av Stevie Brodhead på juni 8, 2017 - 17:54

  office depot coupon

 12. #12 av judi poker online på juni 10, 2017 - 13:47

  I appreciate, trigger I found exactly what I became seeking Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott. You’ve broken my personal four morning long look! Our god Thanks a lot gentleman. Have a good evening. Cya judi poker online http://www.feraripoker.org/

 13. #13 av judi poker online på juni 10, 2017 - 14:05

  Could you add a Rim template? This specific web page is actually difficult to learn Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott otherwise for those people exploring using cellular phones. Or else, in case you are able to place a RSS link up, that may be fantastic in addition. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 14. #14 av Pasang Togel Online Jakarta på juni 10, 2017 - 14:33

  Hi, I read your Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott new stuff like every week. Your story-telling style is awesome, keep it up! Pasang Togel Online Jakarta http://dewi4d.org/

 15. #15 av Togel Online Toto Mini på juni 10, 2017 - 14:37

  Can you tell us more about this? Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott I’d want to find out some additional information. and you can read my article about Togel Online Toto Mini http://dewi4d.org/

 16. #16 av Togel Online Jitu Hari Ini på juni 10, 2017 - 14:38

  What’s up, I read your Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott blogs like every week. Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing! Togel Online Jitu Hari Ini http://dewi4d.org/

 17. #17 av Togel Online Prize på juni 10, 2017 - 15:08

  I constantly emailed this web site post about Röda arméns ohyggliga förutsättningart | Staffan Skott page to all my friends, as if like to read it then my links will too. Togel Online Prize http://dewi4d.org/

 18. #18 av 5 Star Roofs på augusti 2, 2017 - 23:59

  Excellent, I’m happy to see this content on the web

 19. #19 av Roof Restoration Newcastle på augusti 23, 2017 - 06:25

  Thanks for sharing!!!

 20. #20 av Jesse Grillo på augusti 30, 2017 - 21:58

  Your write ups really makes me think. amazing insight. Fantastic write up! It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area.

 21. #21 av new business speaker på augusti 31, 2017 - 19:47

  Fantastic article! I enjoyed reading this. Your blogs is great!

 22. #22 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 01:46

  I am impressed! I could not resist commenting.

 23. #23 av cannabis app på september 1, 2017 - 05:49

  Found this on LinkedIn and I am happy I did I really love your writing style. I really love your write ups but, I am dyslexic. Do you have Youtube videos on the topic? Got sucked into your blog for the last hour.

 24. #24 av Sheldon Owen på september 1, 2017 - 07:51

  I bet you make babies smile. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further page thank you once again. I just stumbled upon your post.

 25. #25 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 23:28

  Who raised you? They deserve a medal for a job well done. You are my savior. Thanks again. Is there new information. I have added your blog to my Google bookmarks

 26. #26 av Jesse Grillo på september 3, 2017 - 00:57

  I check your blog every few days. Incredible.

 27. #27 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 13:21

  Great tips and very easy to understand. Got sucked into your post for the last hour. This information is cool. awesome post, thanks a lot. I actually felt my brain growing when I read your website.

 28. #28 av new business adviser på september 4, 2017 - 14:26

  Your blog has proven useful to me. Wow, that is a really cool way of thinking about it! My boyfriends trying to discover more on this field. There is ordinary, and then there is you. Your points are well made.

 29. #29 av Hermosa Beach Marketing på september 5, 2017 - 22:15

  Neat blog. I enjoy the things you provide here. Do you have any video of that?

 30. #30 av low cost franchise opportunities 2015 på januari 19, 2018 - 00:01

  My partner and I stumbled over here from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 31. #31 av Jan Rodd på februari 10, 2018 - 16:40

  Another thing is that when evaluating a good on the net electronics store, look for web stores that are continuously updated, always keeping up-to-date with the newest products, the most effective deals, in addition to helpful information on services. This will make sure that you are getting through a shop that really stays over the competition and offers you things to make knowledgeable, well-informed electronics expenditures. Thanks for the crucial tips I have really learned from the blog.

 32. #32 av lung disease in spanish på april 4, 2018 - 14:32

  I do enjoy the way you have framed this matter plus it does offer me a lot of fodder for thought. Nonetheless, because of everything that I have observed, I just wish when other feed-back pile on that men and women remain on issue and not start on a tirade associated with some other news du jour. Anyway, thank you for this superb piece and although I can not go along with this in totality, I respect your standpoint.

 33. #33 av scamp financing på april 6, 2018 - 19:50

  Thanks for the suggestions you have contributed here. On top of that, I believe there are a few factors which really keep your automobile insurance premium lower. One is, to contemplate buying autos that are inside good directory of car insurance businesses. Cars which are expensive are usually more at risk of being robbed. Aside from that insurance coverage is also based on the value of your automobile, so the higher in price it is, then the higher a premium you only pay.

 34. #34 av fake degree på april 6, 2018 - 19:55

  I have observed that car insurance corporations know the motors which are at risk from accidents along with other risks. In addition they know what kind of cars are prone to higher risk and the higher risk they have the higher the premium rate. Understanding the basic basics regarding car insurance will allow you to choose the right type of insurance policy that will take care of the needs you have in case you become involved in any accident. Thanks for sharing the particular ideas on the blog.

 35. #35 av Josphine Larason på maj 26, 2018 - 20:00

  Have you considered about including some social bookmarking buttons to these blogs. At least for twitter.

 36. #36 av Entrepreneur Leads på juli 3, 2018 - 21:54

  We stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page again.

 37. #37 av Lead Generation på juli 3, 2018 - 22:03

  Wonderful post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Appreciate it!

 38. #38 av Verified Leads på juli 18, 2018 - 05:27

  I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this issue?

 39. #39 av new food franchise opportunities på juli 20, 2018 - 22:03

  Admiring the commitment you put into your site and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 40. #40 av best internet franchise opportunities på juli 20, 2018 - 22:16

  Admiring the time and energy you put into your website and detailed information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: