Arkiv för juli, 2011

Döda själar i pocket

Avslutningen på artikel i ”Kulturdelen”

 

Döda själar är en fantastisk roman som naturligtvis bör finnas tillgänglig i närmaste pocketshop. Och si, nu har förlaget Ruin sett till att så är fallet genom att återutge AWE/Gebers utgåva från 1989. Det är ett förträffligt val. Staffan Skotts översättning är just så överdådig och frejdig som Gogols prosa kräver. Till skillnad från andra har han också valt att ”översätta” en rad av de ryska personnamnen. Det kan naturligtvis diskuteras, men namnen hos Gogol har nästan alltid en karaktäriserande och komisk funktion som det är rimligt att inte bara ryska läsare kan tillgodogöra sig. Utgåvan rymmer även vad som finns kvar av den ofullbordade andra delen av romanen liksom en del utkast. I ett efterord presentar Skott Gogol och hans roman samt diskuterar olika översättningsfrågor. Och slutligen får vi av Nils Håkansson en genomgång av hur Döda själar tagits emot i Sverige genom tiderna. Detta är kort sagt en utgåva som bör välkomnas av alla levande själar.

__________

Sten Wistrand tillhör Kulturdelens redaktion.

Annonser

12 kommentarer