Recensenterna skrev om prosaöversättningar

KORNEJ TJUKOVSKIJ: FRÅN TVÅ TILL FEM ÅR

”…en beundransvärd översättning av Staffan Skott, som inte skytt någon möda att finna adekvata rimord på svenska och adekvata situationer så att både komik och psykologi och politik gjorts begripliga, inte bara orden.” (Margareta Ekström, Sydsvenska Dagbladet 30/9 1975.)

”Staffan Skott har gjort en fantastiskt fin översättning av boken.” (Ann Källman, Land 19/9 1975)

”Av allt att döma är det en översättarbragd Staffan Skott har utfört.” (Ingegärd Martinell, Aftonbladet 21/3 1976)

”En ekvilibristiskt skicklig översättning av Staffan Skott.” (Margareta Ekström, Förskolan 1976:4)

”[Jag har] lånat texter ur den ryske författaren och forskaren Kornej Tjukovskijs bok (i otroligt bra översättning av Staffan Skott) Från två till fem år: om barns språk, dikt och fantasi.” (Barbro Lindgren, Det är roligt att veta bäst, Karneval förlag, Stockholm 2007)

ALEKSANDR SOLZJENITSYN: LENIN I ZÜRICH

”En översättare måste inför Solzjenitsyn förhålla sig som denne inför Lenin: tolka varje tonfall med en fladdermus radarkänslighet, krypa in i motståndarens hus som en bakterie. Staffan Skott tycks mig här ha gjort ett utmärkt arbete.” (Per Wästberg, Dagens Nyheter 16/5 1976)

”… i en uppenbarligen lysande svensk översättning av Staffan Skott.” (Gunnar Fredriksson, Aftonbladet 23/5 1976)

”…utmärkt försvenskad av Staffan Skott.” (Stig Ahlgren, Veckojournalen 1976)

”Om Staffan Skotts översättning från ryskan finns bara gott att säga: smidigt och lyhört fångar den pulsen i AS:s språk, vare sig det gäller Lenins inre monologer eller de snabba slagserierna i hans samtalsjargong.” (Olof Hägerstrand, Horisont 1977:4)

”Nyansrikt och föredömligt försvenskad av Staffan Skott.” (Johan Falck, Helsingborgs dagblad)

LEV KOPELEV: I EVIGT FÖRVAR

”Utmärkt översatt av Staffan Skott.” (Per Wästberg, Dagens Nyheter 16/12 1977)

”Utmärkt översättning av Staffan Skott.” (Agneta Pleijel, Aftonbladet 5/3 1978)

MICHAIL ZOSJTJENKO: SENTIMENTALA BERÄTTELSER

”Det gör honom till en ovanligt svåröversatt författare och Skotts fyndiga tolkningar är värda all beundran.” (Lisbeth Holm, Bibliotekstjänst)

”För översättningens underbara dåraktigheter svarar Staffan Skott med stor elegans.” (Johan Falck, Helsingborgs dagblad 26/1 1978)

”…en samling novellistiska skisser, förträffligt översatta av Staffan Skott.” (Petter Bergman, Aftonbladet, 20/51978)

”När det gäller Zosjtjenko har översättaren Staffan Skott verkligen fått vara på alerten, både beträffande uppstyltade satser som ”tvivlens hydror hava förf. i sitt gap” och skällsord utanför ordböckernas vokabulär: skrivrumpa, sumprunkare, loppiga diktare. Skott har gjort ett utmärkt arbete; jag vill ännu peka på hur uppfinningsrikt han förmedlar de nyanser ryskan får fram via sina många suffix: stöveluschlingar, skrudeluttiga valser, dockelidockeliga damer.” (Ben Hellman, Hufvudstadsbladet 14/9 1978)

VASILIJ SJUKSJIN. PÅ LANDET SKA JAG BO, MEN VAR?

”Staffan Skott har översatt. Lika oförvägen som författaren förklarar han i sitt efterord att han gått iland med en bragd. Jag ser ingen anledning att betvivla det. (Johan Günther, Aftonbladet 24/1 1979)

VALENTIN RASPUTIN: LEV OCH MINNS

”Språkligt framstår han i Staffan Skotts översättning som driven och nyanserad och som med några dialektala accenter kan framkalla den högljudda stämningen vid byfester eller det pausrika ordtummandet mellan två bybor. (Margareta Ekström, Expressen 23/7 1979)

JURIJ TRIFONOV: OTÅLIGHET

”Här finns i språket mycket av vad titeln anger: otålighet. Som översättare har Staffan Skott visat en melodiskt övertygande känslighet för detta. […] Men den är samtidigt välskriven (d.v.s. välöversatt)…” (Ingmar Björkstén, Svenska dagbladet 18/10 1979)

”… utmärkt översatt av Staffan Skott…” (Lennart Ödeen, Gefle Dagblad 19/10 1979)

”Vad jag förstår översättningen av Staffan Skott alldeles utmärkt.” (Arne Johnsson, Karlskoga-kuriren 26/10 1979)

”… förträffligt översatt av Staffan Skott, vilken som vanligt inte bara översätter utan också känner sig fram till en adekvat språkdräkt.” (Johan Falck, Helsingborgs dagblad 24/12 1979)

”Översättaren Staffan Skott är värd en eloge: för sitt friska mod att dra fram en sådan bok och locka ett förlag att satsa på den. För det värdefulla personregistret i slutet. För sina tillförlitliga ryska kunskaper – varhelst man går in och prövar finner man skäl för hans lösningar i texten.” (Annika Bäckström, Uppsala Nya Tidning, 9/1 1980)

IVAN KRYLOV: FABLER

”… vars pregnanta formuleringar (här kan naturligtvis Skott ta åt sig av äran) gör att man verkligen måste lägga band på sig för att inte citera mer…” (Sten Wistrand, Nerikes Allehanda 15/4 1988)

”Skott har lyckats överföra Krylovs raka, drastiska språk och friska humor. [Krylov] är fyndig, spirituell och snärtig, och det är Skott också.” (Rolf Alsing, Aftonbladet april 1988)

”Staffan Skott har valt ut och tolkta 22 fabler, de flesta från Krylovs senare och bästa år. Det är styvt gjort med förord, kommentar och allt.” (Gunnar Johansson, GT 24/5 1988)

VASIL BYKOV: GRUSTAGET

”Det är svårt att veta hur mycket av bokens vackra och eftertänksamma språk som kan tillskrivas Staffan Skott. Man vill gärna föreställa sig att Bykov i Skott funnit en skicklig och begåvad översättare: Skott har också skrivit ett litet kapitel – närmast att beteckna som efterord – i vilket han instruktiv kommenterar boken och det sovjetiska samhället. Skotts insiktsfulla kunskaper hade kunnat göras utförligare och upphöjas till rang av förord. Jag är full av beundran för denne ryske författare!” (Claes Theorin, Borås tidning 15/11 1990)

NIKOLAJ GOGOL: DÖDA SJÄLAR

”Skott är en kunnig Rysslandskännare och hans fylliga realianoter kompletterar boken. Den svenska språkdräkten är synnerligen välskräddad.” (Jan Magnusson, Bibliotekstjänst 6/89)

”Först med Staffan Skotts nyöversätttning torde Döda själar ha fått en språkdräkt som någorlunda motsvarar originaltexten, låt vara att den ryskspråkiga expertisen hävdar att romanen i princip är oöversättlig. Tillförlitligheten i Skotts översättning kan jag inte bedöma, men dess språkliga njutbarhet är övertygande.” (Nils Schwartz, Expressen 1 april 1989)

”… Staffan Skotts smidiga, fyndiga, antipopulistiska översättning, fylliga kommentarer, med ett särskilt avsnitt om namnöversättningen, och utmärkta presentation av författaren. Skott har vägrat att slakta liknelser och förenkla uppbyggnaden a v satser: m a o inte förgripit sig på författaren i konst- och publikföraktande populism.” (Bo Magnusson, Eskilstunakuriren 11/4 1989)

”… en ny, lysande översättning av Staffan Skott. […] Allt skildras med en glädje vid formuleringar som är underbar.” (Sven-Eric Liedman, Sydsvenskan 7/5 1989)

”… Gogol, vars stil vi äntligen har fått en aning om, efter Staffan Skotts utmärkta nyöversättning av Döda själar i våras.” (Nils Schwartz, i en rec av Kjell J:s Gogols Ansikte, Expressen 21/8 1989)

”I Staffan Skotts lysande översättning finns Döda Själar…” (Mats Gellerfelt, under rubriken ”Läsvärt”, Svenska Dagbladet 3/7 1990)

MICHAIL GORBATJOV: TRE DAGAR SOM SKAKADE VÄRLDEN

”Det bästa med den svenska upplagan av Gorbatjovs apologi är översättningen. Den fångar på ett enastående sätt, säkerligen helt avsiktligt, den döda funktionärsprosa som Gorbatjov uttrycker sig på och som låter minst lika illa på ryska som på svenska. ” (Kristian Gerner, Svenska Dagbladet 14/11 1991)

VLADIMIR NABOKOV: GOGOL

”Staffan Skott har med omsorg och kärlek översatt Nabokov och gjort ett hästjobb inte bara med översättningen utan också med efterord.” (Kjell Albin Abrahamson, i radion 22/4 1997)

”Skott, som gjorde en utomordentlig översättning av Gogols Döda själar häromåret…” (Nils Schwarz, Expressen 24/4 1997)

Översättaren Staffan Skott har gjort ett gott arbete.” (Magnus Ringgren, Aftonbladet 9/5 1997)

”…en svensk utgåva i god tolkning av Staffan Skott: Nikolaj Gogol. (Torsten Ekbom, Dagens Nyheter 9/5 1997)

”…intelligent och följsam översättning av Staffan Skott.” (Martin Hägglund, Göteborgsposten 9/5 1997)

”..sammanför tre viljestarka begåvningar, nämligen det bisarra snillet Gogol, den aristokratiske, kunnige, själv- och tvärsäkre Nabokov och den djärve översättaren Staffan Skott, tre blådårar i samma bok, ett litterärt hat trick, som är en ren njutning att läsa från första sidan till sista.” (Ingemar Unge, Vi 31/32 1997)

”… boken om ”Gogol” (Natur & Kultur, i lysande svensk språkdräkt av Staffan Skott) …” (Kristoffer Leandoer, Svenska Dagbladet 1998)

RICHARD PIPES: DEN RYSKA REVOLUTIONEN

”… en utmärkt översättning av den svenske Rysslandskännaren Staffan Skott…” (Thomas Gür, Pennan och svärdet 1-98)

”Sverige har inte varit vanlottat på initierade historieskrivare och rapportörer. Pipes’ briljante svenske översättare, Staffan Skott, har med bland annat Sovjet från början till slut (Bonniers 1992) gett en både initierad och lättillgänglig framställning av sovjetmaktens natur.” (Bengt Ingvar Ekman, Borås tidning 5/9 1997)

”…utmärkt översatt av Staffan Skott… (Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning 5/11 1997)

TATIANA TOLSTAJA: DÄRV

(översatt tillsammans med Maria Nikolajeva)

”När romanen vid millennieskiftet kom ut i hemlandet framfördes farhågor att det ytterst intrikat komponerade språket – med inslag av barnspråk, sovjetisk byråkratprosa, ålderdomliga vändningar och helt egna uppfinningar, ömsom bisarra, ömsom poetiskt sköna – skulle visa sig vara omöjligt att översätta. Därför det med desto större tacksamhet man intar Staffan Skotts och Maria Nikolajevas eleganta och intelligenta tolkning […] Somliga betydelseplan måste självklart saknas, som att kapitelrubrikerna ursprungligen utgjorts av bokstäverna i det gammalkyrilliska alfabetet från tiden före revolutionen och den symbolik som skapas i mötet med resterande kapitels bokstäver som sammanpusslade bildar ordet futhark, alltså runalfabet. Men tillräckligt många dimensioner har bärgats för att den litterära matsmältningsapparaten skall sättas på hårda prov, vilket inte utesluter att det ofta är rasande roligt. (Cecilia Nelson, Göteborgsposten 2/9 2003)

”Det ryska originaltexten kan förefalla snudd på oöversättbar, full av allusioner till den klassiska ryska litteraturen, till sovjetisk fosterländsk retorik, till sagor, folkvisor … Citat invävda i hjältens naivt jargongartade tal, komiskt felrefererade och ogrammatiskt turnerade. Tillkommer nyskapade ord föranledda av Smällen, och de följande mutationerna i samhälle och arvsmassor. Jag föreställer mig att översättarparet Staffan Skott och Maria Nikolajeva har slitit hund – men framför allt haft verkligt roligt när de framgångsrikt har skapat nya ord som ”därv” eller ”tasp” (en sorts träd) eller när de, friskt vågat och verkligen lyckat, låter en Dan-Andersson-strof eller Gärdebylåten eller Vårvindar friska eller något annat för svenska läsare igenkännligt glida in i hjältens tal Eller när de hittar den absolut rätta felstavningen: om hur, till exempel, ”INTELÄGGÄNTSA väntar på en RINNÄNGSANGS för det andliga.” Så att man känner hur nödvändig en sådan renässans vore. Och samtidigt, i själva felstavningen, ser det hjälplöst pretentiösa i hela inställningen.” (Eva Adolfsson, Dagens nyheter 3/9 2003)

”Stort beröm till översättarna som lyckats överföra dessa språkliga förunderligheter till en svensk språkdräkt.” (Sabine Ögren, Borås Tidning 2/9 2003)

”Men Tolstaja är också i detta sällskap själv en särling, och framförallt en språkkonstnär utan like: en magiker som får orden att dansa och skutta och följa minsta ton från hennes förtrollade pipa. Man får lust att smaka på varje bokstav, att mumsa på varje ny benämning hon uppfunnit; varje mening är en lång, vindlande stig full av äventyr. Här rymmer floran tasp och qvistlingar, gnistnaggar och gulbusklingar och skogen vimlar av beskmaskar, fågelskrikor och näktergalningar. Ett tufft jobb för översättarna förstås, men Staffan Skott och Mari Nikolajeva har klarat uppgiften med glans.” (Ann Lingebrandt, Norrköpings tidningar 2/9 2003)

”När Därv kom ut i Ryssland hävdade en amerikansk slavist, med visst fog, att den var omöjlig att översätta men Maria Nikolajeva och Staffan Skott har uträttat ett storverk […] med ordlekarna, nyspråket och de hela tiden närvarande litterära referenserna. De kryssar mellan exakt återgivning och självständiga tolkningar. Ingen slavist skulle väl hålla med om alla översättningslösningar men resultatet är en prosa som både flyter lätt och trilskas och väsnas. Och de allegoriska kvaliteterna till trots är det den språkliga rymden som är berättelsens nav. Själva historien finns det många liknande inom science fiction-litteraturen och mot slutet av romanen ter den sig kanske inte längre fullt lika mångbottnad. Men den språkskatt Tatiana Tolstaja har grävt upp på Fjodorgrads sju kullar glittrar av såväl historiska fragment som en prosakonst för framtiden.” (Fredrik Wadström, Radions kulturnytt 2/9 2003)

”Det enda som direkt erinrar om Tolstajas tidigare författarskap är den språkliga virtuositeten. Och det skall genast sägas – Staffan Skott har tillsammans med Maria Nikolajeva gjort en översättning som också den måste kallas virtuos. För liksom ”kys” är ”därv” en neologism för att beteckna en okänd farlig skogsvarelse i den tillvaro av vidskepelse och okunskap som Tatiana Tolstaja förkroppsligar genom sitt språk. […] Hur Staffan Skott och Maria Nikolajeva burit sig åt vet jag inte, men deras arkaiserande svenska är full av fyndiga lösningar och muntra svängar, och kommer redan i själva intonationen förbluffande nära den uppsluppna ryska texten.” (Kristina Rotkirch, Hufvudstadsbladet 3/9 2003)

Därv är skriven utifrån denna andra, framtida värld, på många sätt har språket förändrats och förnyats. Många ord som de förutvarande använder har vridits till och i Benedikts ögon fått en helt annan betydelse än de har för dig och mig. Tatiana Tolstaja har arbetat mycket med just det språkliga och det måste tilläggas att översättarna måste ha haft ett riktigt knepigt uppdrag som de har lyckats bra med Att skapa en berättelse med ett nytt slags språk kräver sina kunskaper och Därv är en alldeles underbar litterär upplevelse som inte bara bjöd på en bra historia utan även breddade min syn på, i mitt fall, det svenska språket.” (Sabina Edrén, Labyrint 6/10 2003)

”Staffan Skott och Maria Nikolajeva har fått till en spänstig och stimulerande svenska. Utan blygsel använder de sig av svenska diktare istället för ryska, och de rådbråkar svenskan för att få till framtidens slang. Det är en styv text, och jag – som bara kan ett tjog ryska ord – undrar om originalet är lika suveränt.” (Björn Rosdahl, Helsingborgs dagblad, 16/9 2003)

Därv vimlar av sinnrika referenser och är överhuvudtaget en mycket intelligent och språkligt uppfinningsrik roman, åtminstone av döma av Staffan Skotts och Maria Nikolajevas fyndiga svenska tolkning.” (Örjan Abrahamsson, Östgötacorrespondenten 31/10 2003)

”Detta är utgångspunkten för Tolstajas imponerande berättelse Därv, fyndigt översatt till svenska av Staffan Skott och Maria Nikolajeva (vilka förstås bär ansvaret för de många allusionerna till svenska författare).” (Johan Lundberg, Svenska dagbladet 2/12 2003)

”Översättarna Staffan Skott och Maria Nikolajeva har gjort ett halsbrytande hästjobb (vad var det häst betydde nu igen?). Och de har haft kolossalt roligt när de nyskapat, slitit sönder och försvenskat, det ser man och den glädjen går rakt in i texten. Den kokar över av parafraser, allusioner, dolda citat, ombyggen, förvrängningar och förfalskningar. I den grytan rörs svenska rim och klassiska verser också ner, det blir en närmast studentikos och stundom genial blandning.” (Dan Sjögren, Barometern 23/12 2003)

TOLSTOJ: KRIG OCH FRED (urversionen)

”Denna lättillgängligare version av Krig och fred i Staffan Skotts utmärkta översättning förtjänar många läsare.” (Kerstin Werner, Bibliotekstjänst)

”… den erfarne Staffan Skotts fylliga språkdräkt. … måleriska tolkning.” (Martin Lagerholm, Kristianstads tidning 10/11 2006, även Sundsvalls tidning, Smålandsposten)

”Skott har förtjänstfullt gjort svenska av Tolstojs enkla och effektiva prosa. Han har valt att behålla den långa meningsbyggnaden och lyckats få den melodiska ryskan att flyta även i översättning.” (Åsa Linderborg, Aftonbladet 26/11 2007)

”en härligt flödande översättning av Staffan Skott. Han har behållit Tolstojs långa meningar utan att dela upp dem, ett klokt val, eftersom de i Skotts händer forsar fram som vattnet i Moskvafloden efter en islossning.” (Åke Leijonhufvud, Sydsvenska Dagbladet 27/11 2006)

”…en rolig nyöversättning [ingressen]. Tolstoj – liksom översättare Skott – har uppenbarligen haft väldigt roligt när han återger hur den tyska accenten med sitt tonande s slår igenom de högtidligaste tal. ” (Mikael Löfgren, Dagens Nyheter, 12/11 2006)

”En ny glansfull och glasrent modern översättning av Staffan Skott. …framträder ur 1800-talet en stilistiskt alldeles levande Tolstoj.” (Mikael van Reis, Göteborgsposten 21/1 2007)

”Men jag kan svårligen tänka mig något bättre än den text vi här får läsa. Det beror på översättningen också, som är märkvärdigt fräsch och samtida, vårdad och uppmärksam, in i minsta omständighet av det väldiga verket. Skott upplyser att han har haft en medveten ambition: att inte kapa i författarens meningsbyggnader, han följer de långa vindlande satserna som de står på ryska, med tankemässiga inpass och improvisationer, det ger ett märkvärdigt flyt. Vi kommer Tolstoj helt in på livet, intill hans muntliga föredrag, hans faktiska röst, hans gigantiska överblick över historien. Det är faktiskt märkvärdigt. /…/ Läs gärna om detta, om ni har tid, i Staffan Skotts ytterst njutbara översättning. Den stiger rakt in i nutiden.” (Gunnar Balgård, Västerbottenskuriren 5/2 2008.

Annonser
 1. #1 av Jaimie Eilers på maj 18, 2017 - 02:53

  casino med nakna brudar

 2. #2 av under armour online australia på maj 24, 2017 - 02:06

  Hi, I would like to subscribe for this webpage to get most recent updates, thus where can i do it please help out.

 3. #3 av Adam Benzinger på juni 8, 2017 - 16:42

  magic suitcase

 4. #4 av Rodrick Brockmeyer på juni 8, 2017 - 16:55

  What is Pregnancy

 5. #5 av Nicki Vallario på juni 8, 2017 - 17:22

  Home Loan in China

 6. #6 av Angelo Tavarez på juni 8, 2017 - 18:32

  Cute Dress For Girls

 7. #7 av judi poker online på juni 10, 2017 - 14:19

  I’ve a friend that’s a specialist with this matter then when I pointed out your posting Recensenterna skrev om prosaöversättningar | Staffan Skott he was very interested. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 8. #8 av Togel Game Online på juni 10, 2017 - 14:40

  Hello to every one, it’s in fact a Recensenterna skrev om prosaöversättningar | Staffan Skott pleasant for me to pay a quick visit this website, it consists of priceless Information. Togel Game Online http://dewi4d.org/

 9. #9 av Be Healthy And Wealthy på juni 19, 2017 - 21:58

  Nice work, liked it

 10. #10 av 5 Star Roofs på augusti 2, 2017 - 23:37

  Nice work, liked it

 11. #11 av Jesse Grillo på augusti 30, 2017 - 23:54

  Our community is better because you are in it. Thanks for sharing this interesting website with us. My Uncle introduced me to your posts. Right here is some really useful info.

 12. #12 av investor adviser på september 1, 2017 - 00:07

  You saved me a lot of hassle just now. There is ordinary, and then there is you. I would like to say excellent blog!

 13. #13 av Sheldon Owen på september 1, 2017 - 13:03

  I found this on LinkedIn I am on the same side as you. I bet you do crossword puzzles in ink. You are my savior.

 14. #14 av startup speaker på september 4, 2017 - 05:22

  I am hoping you write once more very soon! I have added your blog to my Twitter Your post really maked me think. I found this on Tumblr Very nice website.

 15. #15 av cannabis på september 4, 2017 - 11:25

  Who raised you? They deserve a medal for a job well done. Guess I will just book mark this website. Colors seem brighter when you are around. You always know just what to say.

 16. #16 av Shelby Wontor på oktober 14, 2017 - 16:21

  What i don’t understood is in truth how you’re now not actually much more smartly-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly when it comes to this topic, produced me in my opinion consider it from a lot of various angles. Its like men and women aren’t involved until it’s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. All the time handle it up!

 17. #17 av best fitness franchise opportunities på december 27, 2017 - 04:02

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 18. #18 av franchise opportunities austin tx på februari 7, 2018 - 03:57

  Currently it looks like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 19. #19 av Franchise Opportunities på mars 14, 2018 - 22:44

  Admiring the commitment you put into your website and detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 20. #20 av disease you get from rats på april 6, 2018 - 20:09

  Thx for your post. I would really like to comment that the tariff of car insurance will vary from one scheme to another, simply because there are so many different facets which give rise to the overall cost. Such as, the make and model of the car or truck will have a significant bearing on the price. A reliable older family automobile will have a more economical premium than just a flashy racecar.

 21. #21 av hot new franchise opportunities på april 15, 2018 - 04:38

  Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and definitely will come back from now on. I want to encourage continue your great posts, have a nice day!

 22. #22 av Executive Leads på juli 3, 2018 - 21:37

  We absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on some of the subjects you write in relation to here. Again, awesome web site!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: