TV-programmet The Story of the Jews

Bibeln hade rätt om historien – ibland

I morgon sänder Kunskapskanalen det sista avsnittet av ”Judarnas
historia”. Den första boken av två som är kopplade till tv-serien ger
en fördjupning av människors vardagsliv och materiella villkor.

Den mångskiftande judiska historien går inte att fånga i en
helhetsbild. För den tidiga, gammaltestamentliga perioden gäller också
den komplikation som uttryckts så här: ”Flera olika kronologier
konkurrerar med varandra.” Den judiska bibeln, som inom kristendomen
kallas Gamla Testamentet, är ett imponerande historiskt dokument som
utformats mer efter ideologiska riktlinjer än som klar och redig
historia. Grannfolk myllrar runtomkring, olika stormakter uppstår,
erövrar, besegras och försvinner. Många mindre folk dyker upp och är
borta efter en tid.

Men judarna finns kvar. De som skrev och inte minst redigerade den
judiska bibeln var i första hand inriktade på att befästa sin
monoteistiska tro och alla dess förhållningsregler. De skildrar det
judiska folkets historia i detta syfte. Att den judiske guden
fortfarande vid 500-talet f Kr hade en hustru krävdes det moderna
arkeologer för att få klargjort.

När judarna sedan sprider sig över jorden blir deras samtida historia
sammanflätad med kulturen hos de länder där de bosätter sig.
Intellektuellt och materiellt påverkas judarnas liv av värdländerna.

Det är inte det lättaste att skildra detta översiktligt. Den
kombinerade närvarokänslan och översikten i Simon Schamas fem
tv-program ”The story of the Jews” är desto mer imponerande. I Sverige
går serien under namnet ”Judarnas historia”, vilket kanske är den
bästa översättningen – men det är också ”a story”, en berättelse.

I programmen gör Simon Schama effektfulla och ibland överraskande
nedslag i denna judiska historia från tusentalet före Kristus till
våra dagar. Han är både historiker och konsthistoriker och berättar
från ruiner och stetl, synagogor och dagens Israel, som en benådad
konstvetare framför en tavla. Han visar glödande entusiasm, engagemang
och en bottendjup lärdom som ändå aldrig tynger – en humanistisk
professor av bästa sorten och en ättling till både sefardiska och
ashkenasiska judar. I avsnittet från Litauen är han vid sin mors
rötter; faderns förfäder kom från Turkiet.

Som ung student i Cambridge deltog han i seminarier om judisk historia
som studenterna själva höll, och där en av deltagarna var ingen mindre
än Nicholas de Lange, senare legendarisk Cambridgeprofessor och
rabbin.

Om Mellanösterns historia vet man i dag mer än tidigare. Judarnas
historia, från den mytiske urpatriarken Abraham för 4 000 år sedan och
fram till 300-talet och slutet på det romerska herraväldet i
Palestina, är i dag något helt annat än vad min generation fick lära
sig för 60 år sedan. Då var det Gamla Testamentets version som gällde
i skolböckerna. Omvärderingen av verkligheten bakom Gamla Testamentet
har skett på tre fronter: minutiös textanalys, moderna
historievetenskapliga tillvägagångssätt och modern arkeologi.

Man kan räkna omvärderingens början från filosofen Baruch Spinoza
(1632-77) som blev utstött från den judiska församlingen i Amsterdam.
Protestanten Julius Wellhausen (1844-1918) inledde den källkritiska
bibelforskningen på allvar.

Fram till 800-talet f Kr är ur historisk synpunkt allt ett svart hål,
säger historikern Norman Cantor, som hävdar att Bibelns framställning
av perioden saknar empirisk grund.

För inte så länge sedan arbetade arkeologerna i Israel ”med Bibeln i
ena handen och en spade i den andra”, och än i dag trumpetar de
kristna kyrkorna i USA att ”Bibeln hade rätt”. Moderna arkeologer
håller inte med. Det som en framstående historiker utgående från
vedertagen källkritik sade härovan om Davids och Salomons rike
överensstämmer med både fynden och i synnerhet avsaknaden av fynd från
de senaste årtiondenas utgrävningar: det förekom ingen väldig
utvandring från Egypten till det förlovade landet. Inga spår efter
Davids och Salomons rike. Salomos tempel byggdes antagligen ett par
århundraden efter Salomos död.

En liten befäst stad vars ruiner utgrävts under de senaste åren tyder
emellertid på att det kan finnas mer substans i Bibelns berättelse om
kung Davids rike. Järnåldersfästningen Khirbar Qeiyafa var judisk och
de kraftiga murarna kunde bara ha rests av en stark centraliserad
stat, det vill säga Juda rike (sydriket), som skall ha existerat redan
på 900-talet f Kr. Så anser Yosef Garfinkel som lett utgrävningarna av
Khirbar Qeiyafa, ”Fästningen Elah”, och Simon Schama är fascinerad.

”The story of the Jews” följs likt andra av Schamas storslagna
tv-serier av tjocka böcker. Tre stadiga volymer kompletterade tidigare
”A history of Britain”. Första bandet i anknytning till tv-serien
omfattar perioden 1000 f Kr till år 1492: The story of the Jews.
Finding the words (The Bodley Head 2013, 496 s).

Det är förtjänstfullt att den stora lärdom som förmedlats i Schamas
program finns i bokform, för dem som vill veta mer. Men den volym som
redan kommit är inte riktigt lättsmält. Den metod som han virtuost
tillämpar i tv är inte lika lyckad för det skrivna ordet.

Schamas nedslag på vitt skilda perioder och länder fungerar i tv-rutan
med hans utstrålning och auktoritet. I boken blir det lite för kompakt
mellan de tvära kasten, lite för trångt mellan folk och århundraden.
Fast det känns att detta är en berättelse som han har förberett ända
sedan han gav sig in i universitetsvärlden.

Två portalgestalter i skrivandet av judarnas historia är Heinrich
Graetz (1817-1891) som verkade i Tyskland och Simon Dubnow
(1860-1941), som kom från Tsarrysslands för judar föreskrivna
bosättningsområdet och som mördades av nazisterna i Rigas getto. Deras
verk omfattar många band. Schama är minst lika lärd, men hans
impressionistiska metod hör hemma i en ny tid. Och som så många
moderna historiker borrar han in i vardagslivet, de materiella
villkoren, hur tankevärld och religion förändrar sig genom
århundradena.

Det är inga brister i hans analys, men det som karaktäriserar boken är
hans starka berättarbegåvning, även när läsaren just har samlat sig
efter det senaste hoppet i tiden. Som modern historiker har han en
nykter syn på Bibelns version av historien. Den är, har han sagt, ”ett
eko av den historiska sanningen, om ens det”. Men efter decennier av
historikers revideringar och omvärderingar har han alltså en svaghet
för sådana fakta som återupprättar en del av Bibelns berättelse. ”Det
finns ställen i eposet där dess berättelse och den judiska historiens
verklighet faktiskt sammanfaller.”

Hans många olika närbilder av vitt skilda geografiska orter och
områden är en originell lösning på att skriva judarnas historia med
deras diaspora, utspridning över vår planet. I böckerna som
beledsagade programmen ”The history of Britain” (2000) kunde Schama
hålla sig inom bara ett geografiskt område och de är på ett helt annat
sätt ett nöje att läsa.

Första bandet i ”The story of the Jews” sträcker sig fram till 1492,
som var inte bara årtalet för Columbus ”upptäckt” av Amerika utan
också för den spanska självdestruktiva fördrivningen av landets judar.
Det kortsynta paret Ferdinand och Isabella beslöt att när de muslimska
morerna fördrivits från Iberiska halvön skulle hela landet vara så
kristet att det inte heller fanns judar där. Det har hävdats att
Spanien led obotlig skada av att förlora så många driftiga och
skickliga människor och att det var en viktig orsak till landets
gradvisa nedgång bland stormakterna.

När man går genom de gamla judiska kvarteren i Sevilla kan man
begrunda vilken rik kultur det var som efter många hundra år bröts
upp. En stor andel av judarna gick visserligen med på att låta sig
döpas, så mycket av judisk kompetens blev kvar i landet. Många spanska
adliga ätter har judisk bakgrund. Den spanska inkvisitionen hade till
uppgift att kontrollera att de till kristendomen omvända judarna inte
utövade sin mosaiska tro i smyg.

Under medeltiden utsattes judarna i Europa för blodiga förföljelser
innan ordet pogrom ännu kommit till användning. De fördrevs från land
till land tills de hamnade i vad som var det polsk-litauiska
storfurstendömet, och där var det stopp, ty de kom inte in i Ryssland.
Men till slut införlivades dessa områden i Tsarryssland, Preussen och
Österrike – efter Polens delningar i slutet av 1700-talet, då en stor
judisk befolkning bytte land.

Tsarryssland hade under sina sista decennier världens största judiska
befolkning, sex miljoner. Trots pogromer och kortsynt, grym
diskriminering blomstrade här judisk kultur som aldrig någonsin
tidigare. Men två miljoner emigrerade till USA.

Judendomen drabbades också när Sovjetregimen förföljde alla
religioner. Och från judarna i det landet och från Polen kom de flesta
offren för nazisternas folkmord, Förintelsen, som blivit en sinnebild
för 1900-talets ofattbara mänskliga ondska.

För den som efter Schamas program vill veta mer, gärna på svenska,
finns det modern, inte så kompakt litteratur, som Bente Groths
”Judendomen. Kultur, historia, tradition”. Karl-Johan Illmans och
Tapani Harviainens ”Judisk historia” har givits ut av Åbo Akademi.
Detta svenskspråkiga universitet har åstadkommit ett helt bibliotek på
svenska med judaica. Hans Furuhagens utmärkta ”Bibeln och
arkeologerna” kom härom året och har de allra senaste rönen.

Det går i dag en otäck våg av ny antisemitism över världen. Genom att
maskera den som ”antisionism” anser sig dess förkunnare ha något slags
moralisk grundval för sina aktioner, men antisemitism i genomskinlig
kapprock är vad den är. När planerna på den stort upplagda serien om
judisk historia blev kända skrev sex organisationer i Storbritannien
till BBC och protesterade mot att en Israelvänlig person skulle få
göra dem. Schamas stora framgångar och auktoritet gjorde dock att det
i övrigt inte blev några stora protester. Och BBC vek sig inte. I
avsnittet om sionismens uppkomst ser Simon med fast blick in i kameran
och säger lugnt: ”Jag är sionist.”

Staffan Skott är författare. Hans senaste bok är ”En mänsklighet i
mänskligheten. Ett reportage om det judiska folket”, 2013.
* * * * *

http://www.svd.se/kultur/understrecket/svd-valjer-understreckare_8448316.svd?sidan=20

, , , ,

 1. #1 av Musia Venger på juli 5, 2015 - 14:15

  Уважаемый Стаффан Скотт,
  мое имя Муся Венгер. Я родилась в Ленинграде, с 1971 года живу в Израиле, в Иерусалиме. С 1981 по 1987 жила в Уппсале, где работала в университете и там же училась. Я очень полюбила шведскую литературу и особенно поэзию. Я очень ценю Ваши замечательные статьи и книги, часто написанные с большим юмором.
  По возвращении в Израиль я познакомила мою подругу Рахель Торпусман со шведской поэзией. Она замечательно переводит стихи с нескольких языков. Мы с ней вместе читали некоторые шведские стихи, которые ей очень понравились, и она очень хорошо перевела их на русский язык. В августе я собираюсь в Швецию. Буду рада и благодарна Вам, если найдете возможность встретиться. Я хотела бы показать Вам недавно изданную книгу ее переводов.
  С уважением, Муся Венгер.

 2. #2 av Thurman Mccartin på juni 4, 2017 - 15:52

  tampa search engine optimization

 3. #3 av Ahmad Arjes på juni 4, 2017 - 15:54

  Membrany dachowe

 4. #4 av situs poker online på juni 5, 2017 - 15:05

  Hey could you thoughts enabling us recognize which in turn hosting company you’re dealing with? I’ve crammed your blog TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott in Three or more various browsers and i also should declare this website lots a lot quicker then many. Could you advocate a fantastic hosting provider at the reasonable price? Thank you, We regards!.situs poker online http://www.feraripoker.org/

 5. #5 av sbobet mobile indonesia på juni 7, 2017 - 16:39

  My spouse and i as well as my mates ended up really looking at the great products positioned on your online blog site causing all of a sudden developed a terrible experiencing I never expressed respect to the site owner for the people techniques. TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott The actual boys grew to become because of this delighted to see these and have genuinely already been making the most of all of them. We all enjoy anyone being properly careful as well as picking selected amazing guides most people are really needing to recognize with regards to. My personal honest regret due to to thank an individual earlier. sbobet mobile indonesia http://deposbobet.co/

 6. #6 av Broderick Hendrix på juni 8, 2017 - 16:37

  New Yorker Online Shop

 7. #7 av Fernando Stockdale på juni 8, 2017 - 17:47

  nitrofurantoin drug fever furadantin vs macrobid buy nitrofurantoin tablets uk nitrofurantoin and children nitrofurantoin induced chronic active hepatitis nitrofurantoin monohyd macro 100mg side effects what is nitrofurantoin taken for furadantin gram ne

 8. #8 av m sbobet på juni 10, 2017 - 01:18

  A few of the scholar’s thinking towards the teaching regarding Internet protocol Regulation does big surprise us. TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott Especially this indicates quite depressing that will students put on;to think these people method they are being shown provides all of them for his or her long term jobs. Nonetheless, it is always good that you have a acknowledgement with the significance about Ip address education and learning. m sbobet http://deposbobet.co/

 9. #9 av m sbobet på juni 10, 2017 - 01:23

  Hello there. I discovered your web site by way of Yahoo as well as looking for a equivalent TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott matter, your site got here upward. This indicates good. We have bookmarked the idea during my search engines book marks to visit and then. m sbobet http://deposbobet.co/

 10. #10 av Poker online på juni 10, 2017 - 13:43

  great publish, thanks a lot. very nice write-up and notion|Thank you for expressing your current post I’d personally constantly adhere to|Thanks all for your data and TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott feedback Relation ….|a really productive site. Incredibly unveiling write-up. Because of the members.|I drastically value all the details I’ve read here. I will get the word out regarding your weblog with other individuals. Cheers.|good, thanks a lot :)|really this is a great internet many thanks thank you management very good article tremendous messege|Ooohh, great information you’re posting this very clean. I’m quite lucky to obtain this particular details within you. Poker online http://www.feraripoker.org/

 11. #11 av Pasang Togel Online Murah på juni 10, 2017 - 14:38

  What’s up, I check your TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott new stuff on a regular basis. Your story-telling style is witty, keep it up! Pasang Togel Online Murah http://dewi4d.org/

 12. #12 av Script Togel Online Free på juni 10, 2017 - 14:40

  Do you have any video of that? TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott I’d like to find out more details. and you can read my article about Script Togel Online Free http://dewi4d.org/

 13. #13 av Togel Online Joker Merah på juni 10, 2017 - 14:59

  What’s up, I check your TV-programmet The Story of the Jews | Staffan Skott blog daily. Your humoristic style is witty, keep it up! Togel Online Joker Merah http://dewi4d.org/

 14. #14 av bhealthynwealthy.com på juni 19, 2017 - 22:12

  Excellent, I’m happy to see this content on the internet

 15. #15 av 5 Star Roofs på augusti 2, 2017 - 23:40

  This kind of material is great – it’s what keeps the internet fluid and interesting

 16. #16 av Roof Restoration Newcastle på augusti 23, 2017 - 06:22

  Very good – I liked this material

 17. #17 av technology adviser på augusti 31, 2017 - 23:00

  Keep it up! I check your posts every few days. Thanks again. Found this on Pinterest and I am so happy I did

 18. #18 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 01:06

  Please write more. Super odd, this website was already running when I started my browser. You have a number of great facts there. I simply stumbled upon your weposts and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your page posts. Oh my goodness! A cool article.

 19. #19 av investment speaker på september 3, 2017 - 02:47

  Exceptionally well written! My mom turned me onto your articles.

 20. #20 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 13:37

  Extremely amazing short website. How could any of this be better stated? It could not. You should be thanked more often. So thank you!!

 21. #21 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 20:26

  I found your write up on my Google Plus feed. Keep it up! How could any of this be better stated? It could not.

 22. #22 av Manhattan Beach Marketing på september 7, 2017 - 21:10

  You seem to really know who you are. Do you have any video of that? My pleasure to being here on your blog. There is ordinary, and then there is you.

 23. #23 av app party på november 8, 2017 - 10:54

  You already know this but you are someones reason to smile. It is rare to see a nice blog like this one these days. Your perspective is really refreshing. Your pages are unbelievable. Thank you for putting this up.

 24. #24 av inexpensive franchise opportunities på januari 16, 2018 - 00:01

  Admiring the hard work you put into your site and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 25. #25 av emerging disease list på april 4, 2018 - 14:32

  hello there and thank you in your information – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did then again experience a few technical issues the use of this web site, as I experienced to reload the site lots of occasions prior to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? No longer that I am complaining, however slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could injury your high-quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you replace this again very soon..

 26. #26 av disease quizzes på april 4, 2018 - 14:32

  This design is incredible! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 27. #27 av heartworm disease in spanish på april 4, 2018 - 14:32

  My brother recommended I would possibly like this website. He was totally right. This put up truly made my day. You cann’t imagine simply how so much time I had spent for this info! Thank you!

 28. #28 av scampi damian recipe carrabba's på april 6, 2018 - 19:40

  I have observed that car insurance corporations know the cars which are prone to accidents and other risks. Additionally, these people know what form of cars are given to higher risk plus the higher risk they have the higher your premium fee. Understanding the easy basics with car insurance will assist you to choose the right form of insurance policy that can take care of your wants in case you become involved in an accident. Thank you sharing the actual ideas for your blog.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: