Bok om tolkskolan

I förra veckan kom denna artikel i tidskriften Axess. Jag har i mitt pörte i Cambridge ännu inte sett ”hur det blev i tidningen” som vi gamla murvlar säger. Här är en 3 000 tecken längre ursprungsvariant som jag själv strök ner för publicering. Den djupt kända presentationen allra sist av artikelförfattaren kom nog inte med…

42 BLEV AMBASSADÖRER OCH 120 PROFESSORER EFTER MUCK

VÄLJ UT DE MEST begåvade unga svenskarna, som också ska vara i gott skick fysiskt och psykiskt. Vad får du då?

Försvarets legendariska tolkskola i Uppsala. Under de första trettiotvå åren 1957-1989 var det tolvhundra unga män som kände sig kallade. 937 av dem klarade tiden ut med den hårda gnuggning i ryska som var huvudämnet, bredvid kortare soldatutbildning. Flickor gjorde inte värnplikten på den tiden, men det är numera belagt att de naturligtvis klarar det lika bra.

Vad blev det av tolkskolans första 937 pojkar efter att de muckat?

Fyrtiotvå ambassadörer. Etthundratjugo professorer. Trettiofem journalister. 188 doktorer i ekonomi, filosofi, juridik, medicin och teknologi med svensk grad, och dessutom 31 PhD, disputerade karlar från utländska lärosäten. Här återfinns förstås en hel del från professorskolumnen.

Klas Markensten står av något blygsamt misstag inte med i ambassadörsförteckningen som jag har tagit del av, men han var faktiskt ambassadör i Nicaragua en gång i tiden. Det säger till och med Nicaraguas regering.

Vad vill skolljus och andra begåvade pojkar här i landet bli när de blir stora ?

Jodå, 184 blev civilekonomer och 104 blev civilingenjörer. Det kan se besynnerligt ut att antalet läkare är bara 54 men det har en enkel förklaring. Som regel antog man inte sökande som angivit att de planerade att studera medicin; de fick ju andra uppgifter i försvaret.

Bland tolkveteranerna finns en före detta VD i Nobelstiftelsen, en medlem av Svenska akademien (gissa vem) och två före detta statsråd, Erik Åsbrink och Gunnar Lund. Den senare finns ju också med i ambassadörskolumnen.

Om man botaniserar i de 37 årgångarna hittar följande välkända personer, ”profiler”, som det heter sedan ordet ”kändis” blivit utslitet:

Hans Björkegren, författare, utrikeschef på TT, belönad med Sveriges högsta utmärkelse för översättare: Elsa Thulinpriset;
Lars Erik Blomqvist, översättare, Elsa Thulinpristagare;
Malcolm Dixelus, tv-journalist och producent;
Klas Eklund, ekonomiguru;
Horace Engdahl;
Stig Fredrikson, journalistlegend;
Sven Hirdman, Sveriges längste moskvaambassadör (tio år) i nyare tid , statssekreterare, krigsmaterielinspektör;
Håkan Holmberg chefred UNT, riksdagsman (fp);
Andres Küng, i förtid avliden journalist;
Göran Lambertz, JO, justitieråd;
Peter Landelius, ambassadör, översättare, Elsa Thulinpristagare;
Lars Lönnroth, professor, kontrovesiell litteraturvetare, Sveriges svar på Harold Bloom;
Magnus Ljunggren, professor, världsauktoritet på författaren Andrej Belyj;
Joakim Palme
Svante Päbo, molekylärbiolog, professor vid Max Planck institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, ”på samma nivå i vetenskapen som Pelé och Maradona i fotbollen”, en av världens mest inflytelserika personer:världsexpert på DNA,
Magnus Röhl, litteraturprofessor;
Otto Sjöberg, f d chefred Expressen;
Mats Staffansson, ambassadör i Montenegro, kan alla kända slaviska språk och några till;
Olle Stenholm, alltför tidigt avliden journalistlegend;
Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco, på sin tid en av de få maoisterna på Tolkskolan, uppmärksammad skribent i samhällspolitiska ämnen;
Svante Weyler, förläggare;
Johannes Åman, DN:s ledarredaktion;
Anders Åslund, professor, internationellt auktoritet på sovjetisk och rysk ekonomi.

Inte helt ointressanta fakta av annat slag, det är mer än bara kuriosa: elva brödrapar och sju fall av far och son (där Rolf Eidem är värst, med både sin bror Ingmar och sonen Karl som kvalificerade regementskamrater).

En riksspelman, en operasångare och en pastor i pingströrelsen finns bland de många originella öden som tusen begåvningar också alstrar. En busschaufför.

Trots motstånd från Försvarsmaktens UndSäk och kammarrätten i Stockholm har några av de gamla tolkarna lyckats göra vad som i facksammanhang kallas en ”elitundersökning” och alltså hittat alla de första trettiotvå årgångarna. Det blev en del onödigt arbete när man inte fick ut namnlistorna från militären, men gamla journalister och personhistoriskt fixerade professorer står inte att hejda när de gett sig sjutton på att få ihop ett korrekt material. Det är ju lite konstigt att de inte kunde få ut de gamla namnlistorna – när Johan Enegren 1999-2003 begärde att få ut handlingarna tillhörde de aktuella årgångarna inte längre ”uppbådet”, som det heter i intellektuella militära sammanhang.

En av de kontaktade gamla militärtolkarna svarade helt glatt apropå myndigheternas vägran: ”Vänd er i stället till ryska ambassaden, de har naturligtvis en fullständig förteckning!”

Många vänskapsband knöts under en värnpliktstid som måste ha varit ovanligt stimulerande – både med undervisning och i stämningen på luckan.

Nästan fyrtio av tolkarna i den här omgången har gått bort. Och 2004 gick den i tolkarnas krets legendariske läraren vid tolkskolan Sigvard Lindqvist bort. De trettiotvå åren 1957-1989 som redovisats i ”elitundersökningen” är helt enkelt de år som han ledde undervisningen. Han var både mångätare av olika språk, inklusive albanska när behov uppstod, och reservofficer. Han myntade själv uttrycket att den ryska som talades på tolkskolan talades ingen annanstans i världen och hans eget ryska uttal lär ha varit mycket om man så säger ”personligt”. Slavister i hans generation hade ju inte möjligt den vistelse i den studerade språkmiljön som är nödvändigt.

När man läser om honom inser man att det är åter en av dessa stora personligheter som man måste ha upplevt i verkligheten för att uppskatta de skriftliga dokumentationerna. Hans undervisning var stimulerande och effektiv – men det var nog inte roligt att bli hackkyckling, när de hårda krav som han ställde blev överväldigande. Och han var ingen dålig skribent! Under åren 1959-1974 publicerade han 64 artiklar Under strecket i Svenska dagbladet, och den som finns återgiven i boken om honom och Tolkskolan ger en aning om charmen i hans personlighet. Efter honom blev tolkskolan en annan inrättning om än med samma namn; den kommer väl i sinom tid också att redovisas och undersökas.

Den aktuella boken heter ”Sigge och hans 1000 elever, Tolkskolan i Uppsala 1957-1989” där Sigge upptar sextio sidor och hundrasextio är ”elitunderökningen”. Boken är sammanställd av en av Sveriges främsta ekonomijournalister, Sven-Ivan Sundqvist (DN) och juristen Frank Orton, skandalomsusad på ett sätt som lundensare brukar ta som en merit.

När man bläddrar igenom namnlistorna rycker man till här eller där: jaså, var han på tolkskolan, det hade jag ingen aning om.

Varför håller många tyst om det, när det inte längre är hemligstämplat? Svensk blygsamhet, kanske. Många är kanske generade över att de glömt ryskan. Begåvningar på den här nivån kastar sällan bort sitt liv på något så otacksamt som att fortsätta med ryska. Det som man hårddrillats i under ett år sitter ändå sällan kvar om man inte håller liv i det – och hur har man fram till Sovjetunionens fall 1991 kunnat vädra sin ryska?

Fast det finns undantag. Johan Molander av den kända teatersläkten fyllde under sina år som ambassadör i Moskva sina landsmän med stolthet över hans bländande ryska. Det har jag bevittnat både i ryska landsorten och i Moskva . Hans lysande ambassadtolk Christina Johannesson fick bara tolka honom till svenska (!) så att närvarande svenskar skulle veta vad det handlade om.

Men med sådana undantag var idén med tolkskolan sådan att man undrade hur de höga militärerna föreställt sig det. Inte nog med att nästan alla tolkar efter muck försummade att hålla ryskan i liv. De försvann ju ofta till sådana banor att de i en krigssituation inte skulle vara som militären säger ”gripbara”!

Till utbildningen hörde också förhörsteknik, och i stället för att fördjupa sig i detta känsliga ämne vill jag återge Michael Sohlmans eleganta svar:

– På Tolkskolan fick vi lära oss att bryta ned allt motstånd hos de eventuella ryska krigsfångarna genom att diskutera Dostojevskijs romaner med dem. Några andra påtryckningsmedel mot fångarna var det inte tal om.

Den prestige som tolkskolan haft kan man spåra i Peter Bratts memoarer. Han tillhörde ett ”detachement” för ”fonistutbildning” på F8 i Barkarby med lika hård utbildning i ryska, och han påstår att han gick ”på tolkskolan”. Det gjorde han inte alls, och om det kan jag be besked, ty jag var med. Vi var andrasorteringen. Men det var ingen dålig andrasortering: bland annat Håkan Isacson, som var den som senare verkligen avslöjade IB, Anders Bodegård, som numera överallt hyllas för sin senaste översättning (Madame Bovary) och är Elsa Thulinpristagare, och så Bratt själv. Jag var med på samma lucka i fyra månaders tid men hade redan två betyg i ryska och lyckades ta mig över till FRA, så jag slapp ligga kvar i Barkarby på vintern.

På den här tiden var allt så hemligt. Efter slutet på det kalla kriget har det gått över. På nätet kan man läsa Befälsföreningen Militärtolkars hemsida, http://www.militartolkar.org och föreningens tidning Hugin och Munin (uppkallad efter en tyvärr avsomnad spalt i SvD). Vid ett möte för många år sedan höll jag föredrag hos dem och kunde glädja mig åt att se många bekanta ansikten.

För några år sedan höll jag även föredrag hos tolkskolan i Uppsala garnison och kunde också då glädja mig åt vad jag såg – kvinnligt inslag bland ”kadetterna”.

Så kallades de som förr genomgick utbildning i ryska inte. I dag utbildas man på tolkskolan också i andra språk, som arabiska och persiska för militärens utlandsengagemang. Och med värnpliktens avskaffande har det blivit svårare med rekryteringen. I fjol var det tolv sökande som klarat den svåra gallringen.

Det är samma situation som med de succéartade värnpliktiga musikkårerna: när ungdomen att göra lumpen minskar intresset katastrofalt.

Apropå det, vad har tolkarna haft att marschera till? Under tiden hos Signalregementet var det omväxlande två fina svenska marscher, Utgångsmarsch av Bergström och Fanvakten av Ekström, numera är det rimligen UndSäks (Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum) officiellt antagna ”Marsch för livregementets dragoner” (1843) av prins Gustav. Finns på CD:n ”Hemvärnets musikkår i Uppsala” från 2006, vilken rekommenderas.

Boken om Tolkskolan 1957-1989 går inte att köpa. Den finns på KB och två av universitetsbibliotek. Nej, jag har inte fått låna mitt exemplar från ryska ambassaden.

– De båda språk som för närvarande studeras (av olika individer, förstås) är arabiska och ryska. Utbildningen är tre terminer lång och tolkarna anställs därefter i försvarsmakten som specialistofficerare med en tjänstgöringstid på två år, får jag veta när jag frågar Magnus Dahnberg, ställföreträdande chef på Statens tolkskola.

Det krävdes förstås att kvinnor kom med på Tolkskolan för att vi ska få en saklig beskrivning av hur det är att göra värnplikt där.

– Det var stenhårt plugg, i snitt 300 nya ord i veckan med skriftliga prov, grammatik, ordval och så vidare. Var fjärde vecka kunde man åka ut, om man inte klarade proven, berättade Nanna Lingegård 2007 för Upsala Nya.
Fem av fjorton åkte ut. Kadett Lingegård sammanfattade:

– Jag kommer aldrig att få en så unik möjlighet att studera. Man får mat, kläderna tvättade och behöver inte tänka på någonting annat än studierna.

STAFFAN SKOTT

är författare och översättare. Han har inte fått Elsa Thulinpriset.

, , ,

 1. #1 av staffanskott på oktober 2, 2013 - 09:56

  Från Staffan Skott

  Tolkskoleartikeln som jag lade ut i går: en reaktion från en som var med, och som det gått bra för i livet:

  Nu har jag läst Din vänlighet om Tolkskolan – Sveriges svar på West Point. Bra – men jag blev också en liten smula betryckt, när jag tänker på alla dem som INTE klarade av hårdheten, serviliteten inför [den hårde språkläraren] ”Sigge”, det eviga MÅSTE BLI BÄST. X drog därifrån ganska tidigt, XYZ (nöjesguru på SvD) är för tidigt död, Z (chef för en nattklubb i Göteborg) blev mördad – nåväl de bägge sistnämnda hamnade visserligen en trappa upp på AUS tillsammans med XX (sedermera professor i Uppsala). Flera dog också för tidigt – möjligtvis eftersom det ställdes så oerhörda krav på dem. Det finns, nämligen, i boken en bejakelse av framgång som jag kanske inte riktigt delar. Det går inte heller att undgå tanken på att somliga av pojkarna försöker dölja sina tillkortakommanden: vad blev det EGENTLIGEN av XZ (jodå, [framstående tjänst], bevars, men med en lika olycklig som obesvarad kärlek till fru YZ? Andreas Ådahl är död, YY försöker klara sin cancer och ZZ förmår nog, kanske, bemästra sin alkoholism.
  [jag har redigerat ner för att inte peka ut någon, Ådahl är som sagt död; AUS = Arméns underofficersskola, AUS, utbildade aktiva underbefäl vid armén till underofficerare. Arméns underofficersskola inrättades 1926, förlades 1928 till Uppsala och bytte 1972 namn till Arméns kompaniofficersskola, som i sin tur upphörde 1983.]

 2. #2 av Johan Tengroth på oktober 15, 2013 - 20:38

  Skulle vilja nämna att en annan viktig del av försvaret nämligen Marinens musikkår i Karlskrona ånyo hotas av nedläggning. Det har varit inslag om detta i såväl TV som radio samt i tidningar över hela landet. Förhoppningsvis vaknar väl opinionen.

 3. #3 av The.Whistleblower på april 13, 2014 - 15:41

  Göran Lambertz var JK=JUSTITIEKANSLER och inte JO som det flektigt påstås – det var Mats Melin, under samma period.

  /Rätta pls.

 4. #4 av Alexander på augusti 12, 2014 - 05:48

  Hej Staffan,

  Min far gick tolkskolan, redan första kullen. Tänkte försöka få tag på ett exemplar av boken. Har du någon aning om var jag kan hitta ett ex?

  Mvh,
  Alexander

 5. #5 av Zane Elm på maj 26, 2017 - 03:41

  gavin mcinnes poo party

 6. #6 av water softener system santa barbara på maj 27, 2017 - 07:07

  Is it OK to share on Reddit? Keep up the amazing work!

 7. #7 av poker online uang asli på maj 27, 2017 - 16:33

  amazing post, many thanks. pleasant post along with thought|Thank you for revealing your own article I’d personally constantly comply with|Thanks just about all for the info and Bok om tolkskolan | Staffan Skott remarks Respect ….|a very successful internet site. Extremely unveiling article. Thanks to the contributors.|I tremendously value all the data I’ve study right here. Let me spread the word relating to your weblog to other individuals. Many thanks.|wonderful, thank you -)|genuinely this is the good net thank you thanks administrator great submit tremendous messege|Ooohh, wonderful data you are writing this quite clean up. I’m quite fortunate to acquire this particular specifics from you. poker online uang asli http://www.feraripoker.org/

 8. #8 av judi poker online på maj 27, 2017 - 17:04

  fantastic post, thanks. very nice write-up as well as notion|Appreciate discussing your current report I’d constantly follow|Thanks most for your info along with Bok om tolkskolan | Staffan Skott remarks Relation ….|an incredibly profitable web site. Also very uncovering report. Due to the contributing factors.|My spouse and i greatly appreciate all the info I’ve examine the following. Let me get the word out about your website with men and women. All the best.|nice, thanks a lot ;)|truly it is a nice world wide web thanks a lot thank you administrative excellent publish very messege|Ooohh, wonderful data you’re posting it quite thoroughly clean. I’m very fortuitous to obtain this specific specifics of your stuff. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 9. #9 av Garret Moag på juni 4, 2017 - 15:49

  Speak Spanish Greetings

 10. #10 av Marry Hernanez på juni 4, 2017 - 15:57

  thrift store

 11. #11 av Dorathy Auslam på juni 4, 2017 - 15:57

  Background Video

 12. #12 av agen poker online på juni 5, 2017 - 14:54

  I have a friend who is a professional on this matter so when I said this post Bok om tolkskolan | Staffan Skott he was very interested. agen poker online http://www.feraripoker.org/

 13. #13 av situs poker online på juni 5, 2017 - 15:04

  Among the best to mention I’m new in order to running a blog Bok om tolkskolan | Staffan Skott and certainly savored you’re blog. Almost certainly I’m intending to bookmark your website . You absolutely do get exceptional articles. Regards with regard to revealing with us your website page. situs poker online http://www.feraripoker.org/

 14. #14 av sbobet login på juni 7, 2017 - 16:34

  My partner and i and also my own pals have been actually reading through the truly amazing items positioned on your online blog site and every one of a sudden developed a terrible feeling I never thanked the website operator for anyone strategies. Bok om tolkskolan | Staffan Skott The actual guys became as a result glad to determine these and also have actually recently been capitalizing on them. All of us value you getting well considerate and for choosing particular outstanding instructions most people are truly wanting to recognize with regards to. My genuine sorry for not to thank anyone earlier. sbobet login http://deposbobet.co/

 15. #15 av Tatyana Nimtz på juni 8, 2017 - 17:30

  casino bingo

 16. #16 av Darrel Rosul på juni 8, 2017 - 18:32

  HAPPY LUGGAGE

 17. #17 av Dell Gertelman på juni 8, 2017 - 18:47

  child porn

 18. #18 av Jacquelyne Blandin på juni 9, 2017 - 22:04

  It is in reality a nice and useful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 19. #19 av m sbobet på juni 10, 2017 - 01:41

  Hey all. I ran across your website via Yahoo and google as well because searching for a similar Bok om tolkskolan | Staffan Skott subject matter, your website got here up. It seems like very good. I have saved that in my yahoo and google social bookmarks to check out then. m sbobet http://deposbobet.co/

 20. #20 av sbobet login på juni 10, 2017 - 01:47

  I plus our close friends have been actually looking at the truly amazing goods found on internet blog as well as a sudden created a terrible sensation Irrrve never thanked the website owner for the people methods. Bok om tolkskolan | Staffan Skott The actual guys grew to be consequently pleased to view every one of them and possess really recently been taking advantage of them. Many of us appreciate you getting nicely innovative and for deciding on particular amazing books most people are truly eager to understand with regards to. My very own sincere i’m sorry because of not saying thanks to an individual quicker. sbobet login http://deposbobet.co/

 21. #21 av Togel Online Pengeluaran på juni 10, 2017 - 14:35

  I always emailed this blog post about Bok om tolkskolan | Staffan Skott page to all my friends, as if like to read it afterward my links will too. Togel Online Pengeluaran http://dewi4d.org/

 22. #22 av Togel Generator Online på juni 10, 2017 - 14:45

  Hello, I read your Bok om tolkskolan | Staffan Skott blogs like every week. Your humoristic style is awesome, keep doing what you’re doing! Togel Generator Online http://dewi4d.org/

 23. #23 av Bocoran Togel Monyet Online på juni 10, 2017 - 14:58

  Hi to all, it’s truly a Bok om tolkskolan | Staffan Skott nice for me to go to see this site, it includes precious Information. Bocoran Togel Monyet Online http://dewi4d.org/

 24. #24 av Geneva Rulon på juni 10, 2017 - 15:06

  Is it OK to reference this article in an ebook I’m working on?

 25. #25 av Togel Online Toto på juni 10, 2017 - 15:10

  I’d like to find out more? Bok om tolkskolan | Staffan Skott I’d like to find out some additional information. and you can read my article about Togel Online Toto http://dewi4d.org/

 26. #26 av Dedra Lama på juni 14, 2017 - 09:22

  mindset rx

 27. #27 av Lavette Vittitow på juni 14, 2017 - 09:25

  video buzz launch: for those interested in joining Kannaway

 28. #28 av Trudie Batie på juni 14, 2017 - 09:31

  florida vps

 29. #29 av Be Healthy And Wealthy på juni 19, 2017 - 22:02

  I love these types of posts but I find myself losing hours simply browsing and reading. Keep them coming.

 30. #30 av 5 Star Roofs på augusti 3, 2017 - 00:01

  Nice work, enjoyed it

 31. #31 av Jesse Grillo på augusti 31, 2017 - 19:30

  Your perspective is incredibly refreshing. Your article really maked me think.

 32. #32 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 00:33

  magnificent job on this article! My neighbor is trying to learn more about this topic. It is very informative and you are obviously very knowledgeable in this area.

 33. #33 av tech speaker på september 1, 2017 - 11:35

  Great tips and very easy to understand. Thumbs up! I enjoyed reading what you had to say. You are my savior. I like your style.

 34. #34 av CEO adviser på september 1, 2017 - 12:37

  I could not refrain from commenting. You have the best ideas. Honestly, you are wonderful.

 35. #35 av tech adviser på september 1, 2017 - 21:21

  A good article. Thanks for sharing this interesting post with us. My friend loves your blog. I just discovered your websites on Thursday.

 36. #36 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 21:40

  Are you pretty active on Facebook? I actually felt my brain growing when I read your write up. Hey, that is a clever way of thinking about it.

 37. #37 av Jesse Grillo på september 2, 2017 - 22:30

  I have been looking everywhere for this! You have the best ideas. Top Instagram experts would love this. I enjoy the stuff you provide here and can not wait to take a look when I get home.

 38. #38 av technology speaker på september 4, 2017 - 06:37

  awesome insight. Babies and small animals probably love you.

 39. #39 av tech adviser på september 4, 2017 - 12:20

  The people you love are lucky to have you in their lives. Fantastic post! Thank you for writing this great blog. I just saw your posts on Sunday.

 40. #40 av Rosann Ortea på september 4, 2017 - 16:58

  Nearly all of whatever you mention is supprisingly accurate and that makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this with this light before. This particular piece really did switch the light on for me as far as this issue goes. Nonetheless there is 1 point I am not necessarily too comfy with so whilst I make an effort to reconcile that with the actual main idea of the point, allow me see just what all the rest of your visitors have to point out.Well done.

 41. #41 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 20:00

  I am bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I found this on Instagram

 42. #42 av tech speaker på september 5, 2017 - 20:18

  Are you active on Twitter? You remind me of my boyfriend.

 43. #43 av investor adviser på september 7, 2017 - 21:48

  There are certainly a lot of info to take into consideration. Your creative potential seems limitless. Your websites really makes me think. My Uncle told me they love your write ups website. I simply must tell you that I love your write ups blog.

 44. #44 av adult education på januari 27, 2018 - 08:58

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you
  command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
  same nearly very often inside case you shield this hike.

 45. #45 av hackerrank world codesprint 12 på april 4, 2018 - 14:31

  Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

 46. #46 av virus instagram på april 4, 2018 - 14:32

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 47. #47 av malwarebytes for mac på april 4, 2018 - 14:32

  In the grand pattern of things you secure an A+ for effort and hard work. Where you actually confused me personally was first on the details. You know, as the maxim goes, details make or break the argument.. And that could not be much more true right here. Having said that, let me inform you precisely what did work. The writing is certainly extremely convincing which is possibly why I am taking an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Next, whilst I can easily notice the leaps in reason you make, I am definitely not certain of just how you seem to connect your ideas which in turn produce the final result. For right now I will, no doubt yield to your issue however trust in the near future you connect your dots better.

 48. #48 av elite keylogger mac manual på april 4, 2018 - 14:32

  I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 49. #49 av disease where you forget på april 4, 2018 - 14:32

  I’ve recently started a site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 50. #50 av hacker exchange på april 6, 2018 - 19:59

  I am grateful for your post. I want to comment that the price of car insurance varies widely from one plan to another, simply because there are so many different facets which play a role in the overall cost. As an example, the model and make of the car or truck will have a tremendous bearing on the cost. A reliable older family auto will have a more economical premium when compared to a flashy fancy car.

 51. #51 av hacker for hire reddit på april 6, 2018 - 20:02

  I have seen that car insurance organizations know the motors which are vulnerable to accidents along with other risks. In addition they know what kind of cars are given to higher risk plus the higher risk they’ve got the higher the premium price. Understanding the very simple basics of car insurance will help you choose the right types of insurance policy that may take care of the needs you have in case you become involved in any accident. Thanks for sharing the ideas in your blog.

 52. #52 av hacker typer javascript på april 6, 2018 - 20:10

  Thanks for the different tips shared on this website. I have seen that many insurance carriers offer consumers generous special discounts if they favor to insure more and more cars together. A significant amount of households currently have several motor vehicles these days, specially those with elderly teenage young children still located at home, and also the savings on policies might soon begin. So it pays off to look for a great deal.

 1. term client
 2. Köp och sälj digitala juridiska tjänster online genom oss

Lämna ett svar till Rosann Ortea Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: