ovanligt grovt plagiat häromdagen

En artikel i Svenska Dagbladet häromdagen har långa avsnitt som är direktöversättning, ibland förkortad, av en artikel i New York Times i samma tragiska ämne. Ovanligt oförsiktigt att sno från världens mest prestigefyllda, tämligen lästa tidning.

På engelska. Glenn Kates i New York Times

På svenska: Jan Blomgren i SvD

1.

Russia has been hit with a wave of copycat teenage suicides so pronounced that President Dmitri A. Medvedev felt compelled on Thursday to warn news media outlets against making too much of the deaths, for fear of attracting more imitators.

En våg av självmord bland ungdomar har fått den ryske presidenten Dmitrij Medvedev att reagera. Han varnar nu tv och tidningar för att alltför detaljerat rapportera om morden för att inte riskera att andra tonåringar inspireras.

2.

”It is indeed very alarming and serious, but it does not mean that it is a snowball that will become bigger and bigger every year,” Mr. Medvedev said. “This must be treated extremely gently.”

– Det här är verkligen alarmerande och allvarligt, men det är händelser som måste behandlas med stor varsamhet, sade den ryske presidenten.

3.

The spike in teenage suicides began in February, when two 14-year-old girls jumped hand in hand from the 16th-floor roof of an apartment building in suburban Moscow. Afterward, a series of apartment jumps attracted national attention.

När två 14-åriga flickor i en av Moskvas förorter hand i hand hoppade från taket på ett 16 våningar högt bostadshus fick det stort genomslag i ryska medier. Det var självmord som följdes av många fler med åtföljande reportage i medier.

4.

A report by the United Nations Children’s Fund released late last year said Russia, with 143 million people, ranked third in the world in per capita teenage suicides, trailing two other former Soviet republics, Kazakhstan and Belarus. Around the world, an average of 7 out of every 100,000 teenagers commit suicide every year. In Russia, that number is 22 per 100,000, and in two regions, Tuva and Chukotka, more than 100 per 100,000. Yearly, more than 1,700 Russians between 15 and 19 take their lives, according to the report.

Enligt FN är självmordsfrekvensen i Ryssland den tredje högsta i världen. Bara två andra forna sovjetstater ligger högre: Kazakstan och Vitryssland. I genomsnitt i världen begår sju av 100 000 tonåringar självmord varje år, i Ryssland är siffran 22 och det finns delrepubliker där årligen över 100 tonåringar per 100 000 invånare begår självmord. Enligt FN:s rapport begår varje år mellan 1 700 och 1 900 ryska ungdomar mellan 15 och 19 år självmord.

5.

In February, Pavel Astakhov, Russia’s children’s rights ombudsman, called the situation “catastrophic.”

“It’s a subject which officials, especially bureaucrats, don’t like,” he said. “There is a special department in the Ministry of Health, which is supposed to carry out preventive measures, but so far they only collect the statistical data, information and figures. And the figures are horrible because behind every figure there is the life of a child.”

I december 2009 utnämndes den välkände advokaten Pavel Astachov till Rysslands första Barnombudsman och han kallar situation med självmord bland ungdomar som ”katastrofal”. Han talar om att den speciella avdelning på Hälsoministeriet som ska arbeta med förebyggande åtgärder ”enbart samlar in statistiska data och information”. Enligt planerna ska Pavel Astachov få lokala barnombudsmän i Rysslands 89 regioner, men det systemet är inte utbyggt och Barnombudsmannen har bara en rådgivande funktion.

6.

Lawmakers have focused on the role played by social networks and news media coverage of the year’s cluster of deaths. After public pressure, V kontakte, Russia’s largest social networking site, began deleting community groups that were giving instructions on methods of committing suicide.

 

Parlamentariker har hävdat att sociala medier spelar en stor roll i sammanhanget. Efter påtryckningar har nu den största nätverkssajten för ungdomar, V-kontakt, tagit bort de diskussionsforum där ungdomar pratade om självmord och där det också fanns instruktioner om olika metoder för att begå självmord.

KOMMENTAR. Blomgren nämner inte sin källa. Artikeln i New York Times är betydligt längre än Svenska Dagbladets. Artikeln i SvD innehåller två avsnitt som inte återfinns i den artikel i NYT som jag läst:

1:”I december 2009 utnämndes den välkände advokaten Pavel Astachov till Rysslands första Barnombudsman …” etc.

2: ”Det lär finnas omkring tre miljoner övergivna barn i Ryssland och problemen med gatubarn finns i alla större städer, framför allt i Moskva och S:t Petersburg. Enligt officiella siffror finns det 700 000 barn på barnhem och förhållandena på dessa är av mycket olika kvalitet. Misshandel och övergrepp är inte ovanliga.”

Artikeln i New York Times var införd 19 april och i en annan upplaga 20 april. Jag vet inte om de ovannämnda avsnitten fanns med den 20.

Artikeln i Svenska Dagbladet var införd 25 april (svd.se) och 26 april.

 

Undertecknad ”Jan Blomgren”.

 1. #1 av bookwitch på april 29, 2012 - 12:59

  Det är väl som med det mesta i livet numera. Antingen bryr man sig inte om vad man gör (eller hoppar över) eller så har man ingen aning im att det inte är alldeles rumsrent att bete sig på ett visst sätt. Sedan finns det givetvis möjligheten att en liten bit ‘föll bort’ på vägen…
  Men det sparade ju in på en massa jobb med att skriva och att söka fakta.

 2. #2 av staffanskott på maj 5, 2012 - 08:09

  Följande mail kom i går fredag. Kierkegaard är Svenska Dagbladets utrikeschef

  ”Jan Blomgren jan.blomgren@svd.se

  13:06 (19 timmar sedan)

  till mig, Niklas Kierkegaard
  Hej Staffan,
  jag såg ditt inlägg och du har helt rätt i din kritik. Det var ovanligt klantigt och oproffsigt att inte ange källan för min artikel.
  När jag använder artikelideér från utländska medier gör jag som regel en egen vinkel och använder mina numera 20 års erfarenhet av Ryssland för att ge min personliga syn på ämnet. Dess bättre tillhör ditt exempel undantagen – vilket dock inte är någon ursäkt.
  Jag sträcker oförbehållsamt upp handen och säger ”fel av mig”.
  hälsar Jan”

 3. #3 av www.runningfreeonline.com på oktober 24, 2013 - 16:14

  I am now not certain exactly where you’re having your info, even so excellent issue. I personally ought to spend an afternoon learning considerably more as well as working out extra. Thank you for excellent information I became searching for this info in my objective.

 4. #4 av Francisco Tomory på juni 4, 2017 - 15:52

  one month uk payday loans

 5. #5 av situs poker online på juni 5, 2017 - 15:11

  I have a friend who is a specialist for this matter so when I discussed this page ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott he was very interested. situs poker online http://www.feraripoker.org/

 6. #6 av Lizette Grisostomo på juni 8, 2017 - 18:40

  www diki

 7. #7 av Cordelia Brisby på juni 8, 2017 - 18:57

  cialis inefficace

 8. #8 av link alternatif sbobet på juni 10, 2017 - 01:17

  Excellent blog the following! Additionally your site instead a great deal up very quickly! ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott What number do you think you’re the use of? Am i allowed to buy your online hyperlink in your sponsor? My spouse and i desire my website loaded as rapidly because your own lol link alternatif sbobet http://deposbobet.co/

 9. #9 av judi poker online på juni 10, 2017 - 13:46

  I own a friend who is an authority on this matter then when I pointed out this post ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott he was very interested. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 10. #10 av judi poker online på juni 10, 2017 - 14:12

  wonderful publish, thanks. very nice post as well as thought|We appreciate you sharing the report I would constantly comply with|Many thanks almost all for your details and ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott comments Relation ….|an extremely productive site. Very uncovering report. Because of the contributors.|I tremendously value all the info I’ve examine here. I am going to get the word out regarding your weblog with individuals. Regards.|good, thanks a lot ;)|genuinely it is a good world wide web thanks thank you administrator very good submit extremely messege|Ooohh, wonderful information you’re posting this quite clear. I’m extremely blessed to have this kind of particulars of your stuff. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 11. #11 av Togel Online Totobet på juni 10, 2017 - 14:36

  I constantly emailed this website post about ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott page to all my associates, since if like to read it afterward my contacts will too. Togel Online Totobet http://dewi4d.org/

 12. #12 av Togel Online Jitu Hari Ini på juni 10, 2017 - 14:50

  I’d like to find out more? ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott I’d love to find out more details. and you can read my article about Togel Online Jitu Hari Ini http://dewi4d.org/

 13. #13 av Togel Game Online på juni 10, 2017 - 14:54

  Can you tell us more about this? ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott I’d like to find out some additional information. and you can read my article about Togel Game Online http://dewi4d.org/

 14. #14 av Togel Online Paling Terpercaya på juni 10, 2017 - 14:57

  I all the time emailed this weblog post about ovanligt grovt plagiat häromdagen | Staffan Skott page to all my friends, since if like to read it after that my links will too. Togel Online Paling Terpercaya http://dewi4d.org/

 15. #15 av Elfriede Mchaney på juni 10, 2017 - 15:06

  Is it OK to reference this article in an ebook I’m wring?

 16. #16 av Roof Restoration på augusti 23, 2017 - 06:20

  There’s a lot of material on the world wide web now. Here is another contribution for people to see. Great job.

 17. #17 av Jesse Grillo på augusti 31, 2017 - 06:39

  Got sucked into your website for the last hour. Nice posts. I am bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. awesome post! You are totally a pro.

 18. #18 av investor adviser på september 1, 2017 - 03:58

  I truly appreciate this website. You have made my day! I really love your writing style.

 19. #19 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 04:16

  My pleasure to being here on your page. This blog looks just like my old one My neighbor wants to be a master in this issue. Thanks for sharing your info.

 20. #20 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 05:28

  I just discovered your articles on Wednesday. No complaints on this end, simply a excellent piece. The people you love are lucky to have you in their lives.

 21. #21 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 12:03

  I truly feel this site needs a great deal more attention I shared your blog on Reddit. You have a lot of knowledge on this subject.

 22. #22 av tech adviser på september 1, 2017 - 22:53

  Old school Blog pros would love your posts. Your creative potential seems limitless. Some nice points there.

 23. #23 av Jesse Grillo på september 2, 2017 - 04:10

  Is there anything else I could read to learn more about this? You appear to know a lot about this. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post. Amazing article.

 24. #24 av Jesse Grillo på september 3, 2017 - 00:44

  I hate that my lap top battery is dying. I was reading your website while chillin at my coffee shop. You seem to really know who you are. You are my savior.

 25. #25 av Hermosa Beach Marketing på september 4, 2017 - 12:54

  Colors seem brighter when you are around. You saved me a lot of hassle just now. I have learned new things through your blog.

 26. #26 av investment adviser på september 4, 2017 - 14:07

  Seasoned Blog experts would agree with your article. Interesting article.

 27. #27 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 15:21

  You really sparked my interest. magnificent post! You seem to really know who you are.

 28. #28 av investment adviser på september 4, 2017 - 20:18

  I was looking everywhere and this popped up like nothing! No complaints on this end, simply a awesome piece.

 29. #29 av Jesse Grillo på september 5, 2017 - 20:08

  When I browsed your website I could feel myself getting smarter. I am bored to death at work so I decided to browse your article on my iphone during lunch break. Will you write more about this? Guess I will just book mark this page. Hi from Kentucky!

 30. #30 av investment adviser på september 5, 2017 - 21:19

  Your blogs really makes me think. Somehow you make time stop and fly at the same time.

 31. #31 av 420 App på november 10, 2017 - 11:34

  Really Cool. I am impressed, I need to say. I enjoyed your blogs. You saved me a lot of hassle just now.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: