”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta

Kompletteringar till den svenska översättningen av Uwe Tellkamps ”Tornet”.

Denna storartade bok är minst i klass med den lovprisade filmen De andras liv (Das Leben der Anderen från 2006) i hur den låter läsaren, tittaren, uppleva den absurda tillvaron i DDR. Den svenska översättningen av Aimée Delblanc av de 960 sidorna har med rätta prisats. Tellkamp är en stor berättarbegåvning, hans berättelse driver läsaren framåt, och Aimée Delblancs svenska version är smittad av hans furiösa, obändiga andhämtning. Boken fungerar, som det heter. Tellkamp kan vara mycket tacksam mot den svenska översättaren. Det viktiga med en översättning är att den flyter, att läsaren kan ta handling och övrigt innehåll till sig, och Aimée Delblancs översättning lever upp till de kraven med råge.

När jag läst en bit kände jag hur mycket i boken som inte är tillgängligt för de läsare som inte har specialkunskaper om Sovjetunionen. Markörerna är många av hur sovjetiskt kulturgods (och för all del föga kulturellt gods) genomsyrade vardagen i DDR  Inte alla ryska ord upplevs som sådana av den som inte kan ryska; om en teveapparat heter Raduga är den emellertid rysk, och antagligen tekniskt underlägsen västliga produkter. Och så vidare. Några ryska titlar på litterära verk anges i originalet på tyska och i översättningen på svenska, för dem som upplevde DDR är anspelningen mycket stark och påtaglig. Även en läsare som växte upp inte i DDR utan i Västtyskland uppfattar mycket som en svensk läsare inte ser.

Jag har sammanställt en del sådana realia och citat i det följande. Något går inte att hitta, trots att det fantastiska Internet ger ledtrådar om det mesta, hur misstänksam och granskande man än må vara mot sådant som Wikipedia. Översättaren har tyvärr inte låtit någon sakkunnig granska transkriberingen till latinska bokstäver av de ryska namnen och övriga orden, vilket lett till en brokighet av det slag som fick kameleonten att spricka när den sattes på ett skotskrutigt tyg.  Det förstör inte läsupplevelsen, annat än marginellt för dem som kan ryska, men i en bok som denna, som har goda förutsättningar att bli en klassiker, hade det varit trevligt med ett konsekvent tillämpande av de principer som återfinns till exempel i Nationalencyklopedin. Någon sakkunnig hade gärna också fått bringa konsekvens i översättningen av diverse skjutvapen med mera. Ibland översätts det korrekt, ibland är det uppåt väggarna; ungefär som alltför ofta i svenska dagstidningar. Till och med en inrotad civilist som undertecknad ser gärna att man skiljer på kulsprutepistoler, kulsprutegevär och kulsprutor. (Jag har själv bara skjutit med den antikverade Browningpistol som svenska försvaret framhärdade med att ge oss civilmilitärer ännu på sjuttiotalet, och med den magnifikt formgivna och konstruerade och snabbt omoderna Mauser,  modellår 96 (1896!) som var det svenska infanteriets huvudbeväpning alldeles för länge; någon vapenputte är jag inte.)

Jag är övertygad att det finns många som kan finna mycket mer än jag att förklara i Tornet av Uwe Tellkamp, och jag vet att denna bok väntar på ännu många fler läsare som kommer att bli fångna i denna genialiska berättelse, magnifikt försvenskad (med ovanstående små invändningar).  En kommentar. Jo, jag har själv översatt en lika stor bok, något tryckark tjockare faktiskt, från ryska, och jag vet något om hur trött man blir och hur obenägna förlag för det mesta är att ta den obetydliga kostnaden att låta sakkunskap granska den färdiga översättningen. Själv har jag, som många kollegor, gärna och inte sällan ställt upp gratis med mina anspråkslösa kunskaper för att hjälpa översättare från andra språk med realia och stavning.

Kompletteringar till mina kompletteringar är välkomna, till denna blogg.

REALIA

(Principiell fråga: borde man förklara Brezjnev, Andropov, Tjernenko? Hur många i dag utanför de specialintresserades krets vet vilka de var?)

26. Kvinnonamnet Libussa – tysk form av det gamla tjeckiska namnet Libuše, en mytisk gestalt i den tjeckiska historiens dunkla forntid.

29. ”Boken ger inget svar på hur stålet härdades” – anspelning på Nikolaj Ostrovskijs (1904-1932) legendariska hyllning till ungkommunister, ”Hur stålet härdades” (Kak zakaljalas stal). På svenska 1947, ny upplaa 1972. Älskad av kommunistpartier i Sovjet, Sverige och på andra håll. Meningen är att den tyska bok som diskuteras inte är partitrogen och godkänd av partiet som Ostrovskijs bok.

63. ”Förfrågan till radiosändaren i Jerevan: …” Den vedertagna benämningen även på svenska är ”Radio Jerevan”, en mytisk källa till politiska eller skabrösa anekdoter. ”Radiosändaren” kan ge intryck av att det är en autentisk radiostation det handlar om (det fanns verkligen en riktig Radio Jerevan vars medarbetare klagade på att alla fnissade åt namnet på deras arbetsplats).

66. ”Müllers Opel Kapitän” – han har en västtysk bil medan alla andra omkring och under honom har östeuropeiska bilar: Wartburg, Trabant (östtyska), Dacia (rumänsk), Moskvitj, Lada, Zjiguli, Volga (sovjetiska), Škoda. De som ägde östeuropeiska bilar kunde inte ens drömma om något så attraktivt som en Opel, det säger alltså mycket om Müllers position. Bilmärkena upprepas noggrant – det har något att säga.

73. (Liksom tidigare.) Det är lite förvirrande för den icke bevandrade att det ibland står Juri (sic) Vladimirovitj och ibland Andropov, moderna översättare från ryska håller sig ofta till en namnform för att icke förvirra de icke bevandrade. Vi stavar förnamnet Jurij.

87. ”Teven, en låda av märket Raduga..”. Det vill säga sovjetiskt tillverkad.

100. ”I Läraren Anton Semjonovitjs Makarenkos hus”… det står längre ner att det är ett lärarinternat. Kanske skulle man förklara vem Makarenko (1888-1939) var, en pedagogisk pionjär i Sovjet

100. ”Kastschej.” Hunden som heter så är ju tysk liksom sin husse, men namnet är ryskt: Kasjtjej, om transkriberat så det syns att det är ett ryskt namn (vilket ju är viktigt i den här boken med alla anspelningar på ryska inslag i DDR:s vardag. (Som östtyskar sa mellan fyra ögon: Inget ont om Gorkij eller Pusjkin, men det finns ingen Thomas Mannstrasse eller Goetheaveny i ryska städer!) Kasjstjej är en ond ande, en sinnebild för hemska döden, i ryska folksagor.

107. ”…han kände igen honom på valrosskägget.” Valrossar är kända för mustascher, inte för skägg. På tyska står Walross-schnauzbart, Schnauzbart är mycket riktigt tjocka, täta mustascher.

163.”… de ryska orden: Vårt tåg skyndar fram/ och stannar först till i kommunismen…” Korrekt översättning av den tyska texten. När man söker på det i google får man bara två träffar, om just denna passus. Men det står inte kommunism i den ursprungliga ryska texten, ”Nasj parovoz, vperjod leti / v kommune ostanovka – ordagrant: ”Vårt lok, flyg framåt / en hållplats är kommunen”, det vill säga Pariskommunen var ett steg på utvecklingen mot det fulländade samhället, kommunismen. (Obs, ironi. SS) Ingen aning om det är avsiktlig felcitering avTellkamp.

185. ”Rådet för ömsesidig  ekonomisk hjälp” – den vedertagna förkortningen (i Väst)  är Comecon, på ryska är förkortningen SEV, med högkvarter i Moskva. Om man inte ville ha ”Comecon” borde det ha tagits med i förkortningarna i slutet av boken.

218. (Om en veteran i kommunistpartiet.) ”Hon hade erhållit ett stödstipendium av SS. Hon hade överlevt Buchenwald.” Det kan ju inte vara nazistiska SS, inte heller gamla Stockholms Spårvägar. På tyska står det ”Sie hatte ein Förderstipendium der SS bekommen.” Kan det vara sommarterminer? I så fall pluralis, eftersom tyska ”Semester” är neutrum. Ändå inte så sannolikt. Det står en hel del om Stipendium och SS och olika årtal under tjugohundrataler på nätet.  Här måste man fråga författaren.

(223. Kanske lite speciellt. Ett hus som kallas Rapalloslottet. Rapallopakten 1922 mellan Tyskland och Sovjetunionen var till ömsesidig båtnad och ledde till mycket goda förbindelser mellan Tyskland och Sovjetunionen; de intellektuella i Tornet måste känna till det, och då blir namnet tvetydigt.)

237. Judith Schevola.  Det kan inte vara någon slump att Judith Schevolas efternamn påminner om den legendariske Scaevola i den romerska historien. ”Familjens mytiske anfader, Gajus Mucius Cordus, skall ha fått tillnamnet Scaevola (”vänsterhänt”), då han efter ett misslyckat mordförsök på etruskerkungen Porsenna 507 f.Kr. visade sitt mod genom att oberörd låta högerhanden förkolna i ett fyrfat.”  (NE.) Judith Schevola är också självdestruktiv.

292. ”… hur en vagn från Snabba medicinska hjälpen tutande körde upp…” Tyska: Schelle Medizinische Hilfe. Ett klassiskt översättningsfel från ryska är att översätta ”Skoraja pomosjtj” med ”Snabba hjälpen”, vilket är var orden var för sig betyder; men på svenska bör man skriva bara ambulans. Det kunde man ha gjort här. Inrättningen verkade från 1976 som en ren DDR-företeelse och namnet är med all säkerhet en översättning från ryskan. (Se Schnelle Medizinische Hilfe på nätet.

(293: Det var redan den femte publiceringen som han läst av deras arbetsgrupp”, jag skulle nog ha skrivit ”publikationen som han läst från deras arbetsgrupp…”  På tyska står Veröffentlichung aus…”)

363. ”Den över instrumentbrädan darrande röda Woda-visaren”… Kan det möjligen vara en visare som anger kylarvattnets temperatur? Det ryska ordet voda betyder vatten. De tyska läsare som kört sovjetiska bilar förstår det nog. Men alla andra tyskar?  Att skriva ”Woda-visaren” är inte lyckat. Här är översättarens dilemma det att man inte riktigt vet hur de som läst verket på originalspråket uppfattar uttrycket…

381. ”Cigarettfabriken Yenidze.” Ett historiskt landmärke i Dresden, byggt så det ser ut som en jättelik moské, numera kontorshus. Cigarrettmärket Yenidze hade sitt namn efter en ort i Grekland som man importerade tobak från. I dag heter det Genisea, det gamla namnet låter ju som om det var georgiska, men sägs komma från turkiskan.

424. ”Karlheinz Schubert hällde upp ett glas vodka, Sto Gramm, mumlade ‘nasdarovje’ och hällde i sig den i några få tuggande klunkar. ”Karlheinz Schubert goss sich ein gGlas Wodka ein, ’Sto Gramm’, murmelte ’Nasdarowje’” och kippte es in weningen, kauenden Schlucken.”

”Sto gram” är en mycket vanlig portion vodka på restaurang i Ryssland, hundra gram betyder det och det motsvarar drygt tio centiliter. Som så mycket i det här kapitlet handlar det om de ryska vanorna hos somliga DDR-höjdare. Intressant att han dock tar det i några klunkar, den ryska vanan är att tömma glaset på en gång; men för all del, inte alla ryssar gör det. ”Nasdarowje” är en rysk motsvarighet till ”Skål” och skulle korrekt återges med ”Na zdorovje”, men svenska texten följer ju den tyska.

425. Det dricks en skål för ”den stora socialistiska oktoberrevolutionen”: „Schubert und Paul Schade svarade „Gorki, gorki“, som det var brukligt i Sovjetunionen”.

” Schubert und Paul Schade brachen ’Gorko, gorko’aus, wie es in der Sowjetunionen üblich war- ‚bitter, bitter’- und tranken ihre Gläser leer“/…/

Utropet „gorko, gorko“ (uttal [gå´rjka]) är tradition vid ryska bröllop, det betyder ”bittert” och meningen är att undfägnaden smakar inte ljuvt förrän brud och brudgum kysst varandra. Att ropa gorko vid en skål för ”Oktoberrevolutionen” vore i Ryssland närmast sarkastiskt. Man kan fundera över vad Tellkamp menar.

543. ”Arméförpackningarna, ’komplekterna’”.Att tillägga förklaringen ”Arméförpackningarna” är utmärkt. Citationstecken också i tyska originalet, ”die ’Komplekte’” ,som dock inte förklaras i tyska texten. Ordet ”komplekt” är ytterligare en markör, ett ryskt ord som införlivats med den tyska som talades i östtyska armén. ”Komplekt” kom in i ryskan under Peter I:s tid och används om olika uppsättningar av någonting, beståndsdelarna väl definierade, och inte bara i det militära. Kanske borde det ha varit med i sakförklaringarna i slutet av boken att ordet kommit in i tyskan från ryskan. Före DDR-tiden verkar det inte ha funnits i tyskan, finns inte i den tusen sidor tjocka ordbok som jag använt mig av. Ytterst kommer ordet från latinets complecti, från vilket vi också har ”komplex”. –plecti  betyder ”fläta och är språkhistoriskt samma ord.

550. ”SH” (”Särskild händelse”). På tyska står det ”BV” (”Besonderes Vorkommnis”). Den ryskkunnige associerar genast till ”TjePe”, tjrezvytjajnoje proissjestvije”, som betyder precis samma sak. Tjepe har från det militära vandrat ut i vanliga livet och är ett mycket vanligt uttryck som till skillnad från BV inte behöver förklaras. När man söker på sammansättningen i Google får man nästan bara användning i sportreferat. Kan vara ryskmarkör men osvuret är bäst.

589. ”Vasilijkatedralens röda kupoler på Röda torget.” Kupolerna är på tyska inte röda utan farbige, brokiga, färggranna! Ordet ”röda” i Röda torget har smittat av sig. Längre fram i boken har farbig översatts med färggranna!

589. ”Lugnets våning.” Wohnung der Ruhe. Ett rum för vila, ett vilorum. Mycket knepigt med barnets missuppfattning att Ruhe var någon hyresgäst.

593. ”kvassen”.  I förklaringarna längst bak i den svenska boken står det ”Kvass. Brödvin.” Faktum är att tyskarna talar om ”Brotwein”. Det hade varit bäst att skriva något som ”Kvass i Tyskland kallas också Brödvin, Brotwein.” Ordet är ryskt och i Ryssland är kvass en syrlig alkoholfri svagdricka gjord på bröd och där har knappast någon kallat det för vin. Det förefaller som om de två produkterna har en del gemensamt i tillverkningen. – Den ”kvass” som man numera kan köpa i plastflaska i Baltikum är en sötaktig läskedryck som inte har något med rysk kvass att göra, utöver namnet. Se för övrigt även sidan 602.

606. ”/…/ som hon [babusjkan] i sin tur fått från Baba Jaga.” Baba Jaga är en rysk folksagehäxa som bor i en stuga som har hönsaben.

618. ”brigadarbetare”, på tyska Brigadier. En exakt översättning av Brigadier är ”förman”, i det här sammanhanget (wie ein ehrlicher Händedruck des Brigadiers sich anfühlt) kanske ”lagbas” skulle ge den rätta andemeningen. Återigen  ryskspråkig markering. Brigadier kommer naturligtvis av ryskans brigadir, vilket är förmannen för en brigad (arbetsenhet). Den här militariseringen av det ryska språket återspeglar andan under Sovjets första decennier. På sidorna 818 och 819 dyker översättningens släkting ”brigadiären” upp, men det är i själva verket samma brigadir – förman, lagbas. På sidorna 882  och 935 stavas han ”brigadjär”.

640. ”Makarov” är en pistol.

654 ”Junost-teven” , rysktillverkad.

663. ”Bessonica. Gomer. Tugie parusa.” Varken tysk eller svensk stavning. På tyska ”Bessoniza. Gomér. Tugije parussa” och vi skulle på svenska skriva ”Bessonitsa. Gomer. Tugije parusa.” (Sömnlöshet. Homeros. Spända segel.)

671. ”Ett hjärta för barn” på instrumentbrädan. Viktigt: västtyskt klistermärke! Kanske kommer hela bilen därifrån.

674. ”elda i kakelugnen med väderkvarnsplattorna” – ”des mit Windmühlen-Kacheln verkleiden Ofens”. Ordet plattorna är inte riktigt bra, men man kan efter att ha skrivit ”kakelugnen” inte gärna skriva ”kakel” igen. Kanske ”kakelugnen med väderkvarnar som dekor”.

682. ”Befälsmästare” – ”Befehlsmeister”. Undrar om det inte rent av är av Tellkamp uppfunnet ord. Det svenska ordet ger inga träffar på Google och det tyska bara 33..

 

688. ”Jag tjänar Tyska Demokratiska Republiken”, lydde den föreskrivna tackformeln”.

Identiskt med ”Sluzju Sovjetskomu Sojuzu”, ständigt upprepad formel från folk i uniform under sovjettiden, samma betydelse fast för SSSR. Jag tror att äldre tyska soldateder löd annorlunda.

694. Dieffenbachia – krukväxt som också innehåller stryknin.

759. ”Timurhjälp.” På tyska Timurhilfe. Av Timur, hjälte i en bok av Arkadij Gajdar, Timur i jego komanda (Timur och hans grupp, komanda betyder ”ett lag”). Finns inte på svenska. Timurhjälpen var ett slags scoutrörelse för skolbarn i DDR i syfte att få dem att göra god gärningar. Återigen rysk markering.

759. ”Laeisz-kaptener.” Laeisz är ett stort rederi i Hamburg.

763. Enzianschrift. Enziana – Gentiana, en växt. (Eller växtfamilj, hur man nu vill se det.)

783. drus, på tyska Druse: en grupp sammanväxta kristaller (aggregat av kristaller), används som prydnadsföremål.

805. „Die Schliesser trugen dunkelblaue Uniformen, Christan hatte diese Uniformen noch nie gesehen/…” Mörkblått var också en uniformsfärg för NKVD:s personal i Sovjet, det här är antagligen inget sammanträffande. (NKVD – KGB:s föregångare.)

799.  ”textade Katjuschas.”  Katiuschas mit Untertiteln.” Det handlar om teve-program. Oklart vad Katiuschas står för – Stalinorglarna sköt Katiusjor, raketer, antagligen är det vad det är frågan om. Katiusja är också titeln på en populär rysk visa.

811. ”Kombinat.” Från ryskan. Ordet finns faktiskt i svenska ordböcker. Flera olika produktionsenheter sammanförda till en enhet.

829. ”Nu sajaz – pogodi”. Tysk stavning. ” Kapitelrubrik, översatt på svenska – inte i tyska boken. Korrekt svensk transkribering: ”Nu zajats, pogodi.” ”Vänta bara, hare!” Rysk legendarisk tecknad teveserie är vad det är frågan om, ganska lyckad, ofta bara som ”Nu – pogodi”! En hare hotas till livet av en varg under komiska äventyr.

832. Fučíkplatz. Stavas i boken på korrekt tjeckiska med hake över c. Det finns två berömda Julius Fučík i historien, och den här platsen är garanterat uppkallat efter den tjeckiske kommunisten och journalisten Julius Fučík, som dog i motståndsrörelsen mot tyskarna (hur det egentligen gick till har omvärderats efter kommunismens fall). Den andre Julius Fučík var hans farbror, elev till Dvorak,  kompositör och mannen bakom Gladiatorernas intåg, Florentinermarsch och många andra lysande kompositioner.

834. ”Banja.” Rysk bastu.

845. ”Faleristik.” Läran om ordnar.

870. ”Tidskriften ’Sputnik’, utdrag ur sovjetpressen som tydligen förbjöds i DDR.” Det saknas ett kommatecken före ”förbjöds”. Varför förbjöds den? För att censuren och partiledningen i DDR inte hängde med i frigörelsen i Sovjetunionen, förstås.

884. ”som Dresdenborna föraktfullt kallade för ’Fresswürfel’”  ”Fressen” är käka, en ”Würfel” är en kloss, en kub.

892. ”Voda – otkuda?” frågade Barsanos ställföreträdare på ryska. Den ryska frasen  betyder ”Varifrån kommer vattnet?”

895. Julias Mauersberger (1889-1971), dog i Dresden, komponerade sorgemusik till minne av den allierade ödeläggelsen av Dresden: ”Wie liegt die Stadt so wüst.” Text från Gamla Testamentet, Jeremias klagovisor. Man kan på Wikipedia läsa om hans remarkabla men ingalunda unika levnadsöde. Kyrkomusiker och kompositör, uppskattad av Hitler som gjorde honom till professor, efter kriget så småningom tagen till nåder i DDR och prisbelönt även där.

906. Fatigant; hidös. Franska: utmattande, uttröttande; förskräcklig.

912.” Kung Trastskägg.” På tyska Drosselbart. Sagofigur hos bröderna Grimm, kunde växla identitet när han ville – intressant gestalt att personifiera på en maskerad.

915. Elsa Fenske-hemmet. Elsa Fenske (1899-1946), kommunistisk politiker, satt under nazitiden nio år i fängelse.

914. S”oljanka.” Mustig rysk soppa.

915.  ”Störsteführernunderalla tider.” Anspelning på att Hitler kallades ”alla tiders störste fältherre”, größte Feldherr aller Zeiten. Bättre hade varit ”Allatidersstörsteführer”, tycker jag.

 

916. ”Fällmössa.” Ordet finns inte i NE:s ordbok, ej heller på google eller SAOB. I tyska originalet står det ryska ordet ”schapka” (sjapka i svensk stavning) vilket betyder varm  mjuk mössa över huvud taget.

 

917. ”Spasskajatornet.” Man kan också skriva Frälsartornet, det stora tornet mot Röda torget med väldig urtavla. Tornet är ett verk av italienska arkitekter som gjorts ryskt med det runda tornet med spetsig topp.

 

917. ”Lomonosovuniversitetet.” Statliga Moskvauniversitetet (MGU) är enligt den ryska seden uppkallat efter Michail Lomonosov, ”ryskt universalgeni” från sjuttonhundratalet.

 

918. ”flamspindlar” – Flammenspinnen. Mycket expressivt, inte någon fackterm.

 

921 ”Brottstycken av sånger, av säckpipevisor ” – Fetzeln von Liedern, von Dudelsackweisen. Weise kan också betyda melodi, det vore rimligare med ”säckpipemelodier”, ty sjunga till säckpipa är nog knepigt.

 

921 ”knattrandet från de sovjetiska Ratas”  Das Knattern der Ratas. ”Rata” var ett namn på det sovjetiska flygplanet Polikarpov I-16.

 

921 ”Schmeisser-kulsprutorna” – på tyska ”Schmeisser-Mpis”. Inte kulsprutor. Kulsprutepistoler (kpistar). Det finns bilder på Schmeisser Mpi på nätet för den som inte tror mig.

 

922. ”Återtåg under rasputitzan, slamperioden.” På tyska ”der Rasputitza, der Schlammperiode”. 1) svensk stavning är rasputitsa. 2) Att bara ta det tyska ordet, lätt försvenskat, är inte så bra. Det är de tider på året då vägarna förvandas till långa stråk av dypölar och hjulen på fordon sjunker ner i dem, på våren och på hösten. ”Återtåg när vägarna var ofarbara av lera och gyttja, rasputitsa.”

 

923. ”på hotell Lux”. Vid Gorkijgatan (nu åter Tverskaja) i Moskva. Där bodde de utländska kommunisterna på trettiotalet, när den svenska familjen Sillén kokade kaffe stod genast bulgaren Dimitrov där med en kopp i handen och bedjande blick. Ibland kom NKVD på kvällen och hämtade någon till Lubjanka, till nackskott eller GULag. Döptes om till Gostinitsa Tsentralnaja. Hade inte varmvatten på sextio- och sjuttiotalen. I bottenvåningen då en utmärkt restaurang specialiserad på ryskt kök.

 

923 ”de Ruthenska skogarna”. Varför stort R? ”Ruthenien” etcetera har använts om olika folk och områden men här är det med all sannolikhet Västukraina,  Karpatoukraina.

 

925. ”från det folkägda Dammode”, på tyska ”aus dem VEB Dammode”. Förkortningen VEB står för Volkseigener Betrieb vilket den svenska boken översätts med ”folkägt företag”. Det vore inte dumt att i ordförklaringarna tillägga ett ”det vill säga i vanligt svenskt språkbruk ’statligt’”. Kommunistregimerna ägnade sig gärna åt att ge välkända företeelser nya förskönande, förvillande namn.

 

930. ”bleckmusiken och militärkapellen””, på tyska ”Blasmusik und Militärkapellen”. Man talar om bleckblåsare till skillnad från träblåsare, och det finns båda sorterna i de flesta blåsorkestrar, men varför ”Blasmusik” inte översatts med  det självklara blåsmusik utan ett felaktigt ord vet jag inte. Kanske ska det vara expressivt.

 

930. ”Oktoberbarn.” En motsvarighet till de västliga scouternas ”vargungar”, kopierad på de sovjetiska ”oktjabrjata”, vilket betyder ”oktoberbarn”. Från ”den stora socialistiska oktoberrevolutionen”, om vilken vi med Wolf Biermanns ord vet att den var inte socialistisk, ingen revolution och inte ägde rum i oktober.

 

930. Kommunalkas, på tyska ”Kommunalkas”. Varför tysk pluraländelse på –s i stället för ”kommunalkor”? Ordet finns med i ordförklaringarna längst bak i svenska upplagan.

 

931. ”De frusna fontänerna i Bachtjisaraj.” Syftar på en dikt av den ryske nationalskalden Pusjkin, Fontänen i Bachtjisaraj,  och en berömd balett byggd på den.

 

931. ”säkert hade någon nawab i landet födelsedag”. På tyska ”einer der Nabobs”. ”Nabob” är införlivat i engelskan som öknamn på kolonialtjänstemän som blivit rika ute i Indien eller andra kolonier. Kommer av den indiska titeln nawab. Varför denna har valts som ”översättning” av nabob är oklart.

 

932. ”skumkosmonauter”. På tyska ”Schaumgummikosmonauten”. Det finns åtta träffar på Google, och man blir inte klokare av dem.

 

946. ”Förlaget som hade förändrats på ett förvånansvärt sätt, plötsligt publicerades blå hästar på rött gräs.” Det handlar om en ändrad utgivningspolitik på grund politiska förändringar. ”Blå hästar på rött gräs” är en pjäs av den ryske dramatikern Michail Sjatrov (1932 – 2010) som skrev kontroversiella pjäser, han spelades mer när Gorbatjov kom till makten och var tydligen för frispråkig för DDR.. Titeln anspelar på konstnären Petrov-Vodkin (1878-1939) som däremot målade röda hästar på blå mark.

 

953. ”Klock åtta, akter om strömmen”, på tyska ”Klock acht, achtern Strom”. Det handlar om något sjömansuttryck som blev populärt  genom ett teveprogram som sändes i många år med sjömansvisor och annat maritimt. Det verkar finnas hur många restauranger, barer, pensionat och liknande som helst med detta namn, om man får döma av nätet. Det är oklart vad ”achtern Strom” betyder, men ”akter om strömmen” låter inte särskilt rimligt. Kanske att båten gör fart över grund, men det är bara min gissning.

 

 

 

 

 

STAVNING

47 Wostok, Titow, tysk transkribering, ej svensk

(men 63 korrekt: Jerevan, svensk transkribering)

73 Juri Vladimirovitj., Här har vi alltså svensk transkribering av fadersnamnet.

På tyska står det Juri Wladimirowitsch. Förnamnet skrivs på svenska Jurij.

77. Korrekt svensk transkribering av  Brezjnev, också med hela namnet på annat håll. svenska. (I tyska originalet här,  Breshnew, sh i stället för sch för att markera tonande sjeljud..)

83. Lustigt att namnet  Mejnos ryska klocka av märket Zarja skrivs med ryska bokstäver, kanske för att det är en välbekant syn för somliga läsare. Fyra ryska bokstäver i tyska originalet.

100. Anton Semjonovitj Makarenko Korrekt svensk transkribering.

106. Nadezjda Krupskaja-gatan. Korrekt svensk transkribering. Damen var Lenins hustru, som med sina enfaldiga åsikter envist trakasserade ryska barnboksförfattare.

108. Gagarinweg – tysk transkribering.

110. Maksim Gorkij-gymnasiet . Korrekt svensk transkribering.

146. Tjajkovskij, Musorgskij, Borodin, Sjostkovitj, Prokofjev, Stravinskij – god svensk stavning.

147. ”…snökedjor till Shigulin”. Tysk stavning. (Vi skriver Zjiguli.) På sid 363 i svenska boken står det Schiguli, att det tyska sh betecknar tonande zjeljud innebär annars som sagt att det ska stå Zjiguli.

153. Tjechov, Tolstoj,  Dostojevskij, god svensk stavning.

163. Utanför barnträdgåren ”Krasnaja Zvesdochka” – förvirrad transkriberig. –ch- som i engelsk. På tyska står det Krasnaja Zvjozdotschka, vilket är förvirrat det med, eftersom Z på tyska står för –ts- och här ska det vara tonande s. Men kanske nödvändigt så. Dock är det korrekt med uttalet, Zvj-o-… det skrivs med –e- men uttalas –jo. (En barnträdgård i Moskva.)

164. ”Nu, Davai!” Borde ha varit –j- och inte i. Också i tyska originalet omotiverat versalt D och omotiverat –i- (”Nu, Dawai!”)

164. ”Volgan”. (Bil.) korrekt svensk transkribering

187. ”bokstaven schtscha”. Tysk stavning. På svenska: sjtja.

235. Jevtusjenko och Okudzjava: god svensk stavning.

246. ”Kökskomplexet Mitschurin.” Tysk stavning. På svenska stavar vi Mitjurin.

255. ”…Budjonnys armé. ” Stavat som hos Tellkamp. Svensk stavning: Budjonnyj.

262. Leschnikov, tyskt. På svenska Lesjnikov. Ari Lesjnikov.(1897–1978) 1. Tenor Sångare i den legendariska gruppen Comedian harmonists. Den omnämnda gamla nonsensschlagern ”Meine kleine grüne Kaktus“  finns att avnjuta på youtube.com, även med Max Raabe (rekommenderas) den ursprungliga texten är J’aime une Tirolienne, härav dessa hollari, hollaro, hollaro…

309. Solzjenitsyn, svensk stavning. Isaac Deutscher däremot felstavad, med k. Som i tyska originalet, där det också står Isaak.

331. Ungdomsklubben Wostok. Tveksamt fall, egentligen, det är ju en tysk klubb, antagligen rätt med w. (Subtilt resonemang….)

348. Saporoshez. Tysk transkribering. På svenska Zaporozjets. (Det står –sh- och inte –sch- för att markera att det är tonande sjeljud.

354. ”hunden Leika i rymdkapseln”, det måste vara en lapsus pennae, ett skrivfel, i tyska texten står det ordentligt Laika, engelsk stavning för övrigt, ”Lajka” är korrekt svensk stavning.

417. ”Nadeshda ” är tysk stavning för Nadezjda, antagligen Lenins hustru.

418. WTsch är tysk stavning. Svensk: VTj. (Högfrekvens telefon: antagligen något som Vysokije Tjastoty.)

423. ”Tjapajev eller ’Vesiolyje rebjata’”. Korrekt svensk transkribering. (Två sovjetiska filmklassiker.)

454. ”Sotschi.”  Tysk stavning. Svensk: Sotji.

458. ”Matrjoschkadockor.” Tysk stavning. Svensk: matrjosjka.

495. Barnhemmet Arkadi Gaidar. Tellkamps stavning. Ska på svenska var Arkadij Gajdar. (Känd sovjetisk författare för barn.)

501. ”Moskovitj.” På tyska står ”Moskwitsch”, vilket är korrekt tysk transkribering. Varifrån det överflödiga o:t i svenskan kommer är oklart. ”Moskvitj” ska det vaa.

521. Det står korrekt svenskt Gorkij.  (Anfört här eftersom ett avslutande –j saknas så ofta i andra ryska ord.)

524. Dimitroffbron. Det står också Dimitroffbrücke på tyska. Vi stavar på svenska Dimitrov.

605. Onkel Schura. Tysk transkribering. Svensk: Sjura.

606. ”/…/ som onkel Schura fått av sin babusjka /…/ Först tyskt sch och sedan svenskt sj. Lite inkonsekvent, må man säga.

611. (Det handlar om Gorbatjov.) ”Öppenhet, klass-nost.” Likadant på tyska. En av Gorbatjovs tre paroller var glasnost, öppenhet.

640. ”Parny”, så står det också i tyska texten. Riktig transkribering vore i båda språken parni.

640. Konjeschno. Otschen choroscho. Tysk stavning. Vi skriver på svenska konetjno och otjen chorosjo. (-tjn- i konetjno uttalas som –sjn-.)

758. Kutusovs förråd. Vi skriver på svenska Kutuzov.

759. Beresina. Vi skriver Berezina. (Flod i Vitryssland, spelade en viktig roll i Napoleons återtåg 1812.)

839. ”Sjdanov.”  En ovanligt knölaktig lakej hos Stalin. Vi skriver på svenska ”Zjdanov”.

933. Chrustjov. På tyska står korrekt Chruschtschow, av vilket vi utläser att korrekt svensk stavning är Chrusjtjov.

964 ( i ordförklaringar:) Katjuscha. Tysk stavning. Korrekt svensk transkriberig: Katiusja.

 1. #1 av Mikael Gerbjörn på december 5, 2011 - 15:05

  Tack för utmärkt intressanta kommentarer! Tar mig friheten att kommentera kommentarerna:
  – Zjiguli är den ryska benämningen på den bil som i väst fick namnet Lada när den exporterades från Sovjet. Ladan var anpssad för export och hade mer utrustning och höll i många avseenden högre kvalitet än Zjiulin. Till Estland importerades efter självständighetens återupprättande, begagnade Lada från Finland.
  – Schnelle Medizinische Hilfe. Har ännu idag samma ryska direktöversättning i Estland: Kiirabi = snabbhjälp
  – riktig kvass med lite alkohol i finns numera att köpa åtminstone i Estland och Lettland, vanligen bryggd i Ukraina eller Vitryssland (såld under estniska/lettiska bryggeriers namn). Köp den helst från fat, kan vara mycket smaklig. Undvik läskedrycksvarianten.

 2. #2 av Reno Filla på januari 1, 2012 - 16:01

  Synd att man inte tog sig tid för att låta någon som vet ta fram fotnoter eller en annex liknande ovanstående.

  Kommentar till sida 218 och ”SS”: Menas henne som säger ”Gud välsigne” eller liknande? Tror att det ska visa att hon har haft ett händelse- och kontrastrikt liv, så att säga. ”SS” var definitivt ingen förkortning som användes av någon organisation eller institution i gamla DDR.

  Boken som sådan är bra, men man ska inte tro att det verkligen är ”den definitiva romanen om DDR” som vissa kritiker i Tyskland lovordar. Romanen är bra, men bara en i raden. Vill man förstå ett land så kan man inte göra det genom att läsa en bok som betraktar en viss tid från ett visst perspektiv. Hur skriver Peter Høeg i ”Fröken Smillas känsla för snö”: ”Det finns ett enda sätt att försöka förstå en annan kultur. Att leva den. Att flytta in i den, att be att få bli tåld som gäst, att lära sig språket.” Det duger inte med att läsa en bok, hur mycket den än lovordas av kritiker (som till stor del aldrig själva ha upplevt DDR inifrån).

  😉

 3. #3 av Maple på september 17, 2012 - 22:30

  Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website covers a lot of the same subjects as yours
  and I feel we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 4. #4 av http://www.noac-national.ca/index.php/flex-belt-reviews-sold-me// på april 21, 2013 - 08:35

  I’m not publishing this in overall health and wellness as there is no chance for comments in that category at this time, and I want to be capable to add a comment later regarding his situation.

 5. #5 av Bryan på maj 3, 2013 - 00:12

  For any kind of luxury item of consumption, MAD (Money, Authority
  and Desire) is required. They also apparently believe that their customers who like a particular song they hear on the radio, are likely to purchase that song, which could add to downloads from
  i – Tunes. Yours Truly, Johnny Dollar: The
  Duke Red Matter (Part One; CBS, 1956)’Abbott Stables’s Duke Red
  is a thoroughbred destroyed over a serious injury in an accident,
  and Dollar (Bob Bailey)’asked to review a $65,000 insurance claim on the horse’smells
  trouble when the stable’s business manager is dismissed after filing the claim, and its veterinarian may have destroyed the horse a little too swiftly.

 6. #6 av buy Xanax på juni 14, 2013 - 17:36

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation?
  My site has a lot of completely unique content
  I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 7. #7 av Tia på december 31, 2013 - 15:05

  Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
  Anyhow, just wanted to say superb blog!

 8. #8 av concrete sealer på mars 12, 2014 - 09:00

  I’m not sure where you are getting your information, but good
  topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 9. #9 av devis pose fenetre pvc på april 1, 2014 - 08:27

  Impliqué zac et un en plaxé rouge alu concessionnaires ou encore ses viole fenetre pvcnt que j’aie reçu la première
  journée avait et architectes depuis plus mars hle fenetre pvc mars réédité theme file fenetre pvcs $base get
  en tant que votre d’information le fenetre pvc principe semble fenetre pvc contrôle
  fenetre pvc de euros par produits alliant le fenetre pvc confort
  des affaires.

 10. #10 av Concrete Contractors Ma på augusti 7, 2014 - 08:25

  What’s up, oof courswe this paragraph iis realply nice and I have learnjed loot of things rom
  it onn the topic of blogging. thanks.

 11. #11 av hilldrup moving and storage richmond va på augusti 21, 2014 - 12:31

  What an exciting time it can be and with so many details
  to work out, it can be overwhelming too. Our
  trucks are clean burning alternative fuel, biodiesel, hundred percent recycled paper products.
  and that includes the process of safely transporting a lifetime of furniture and accessories to a new home.

 12. #12 av http://ecerbooks.us/ på augusti 29, 2014 - 00:48

  Greetings I am so delighted I found your web site,
  I really found you by mistake, while I was researching on Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a
  lot for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but
  I have saved it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.

 13. #13 av http://www.thepigsite.com/forums/member.php?u=247478 på september 25, 2014 - 05:49

  For those who want to crab in deeper water there is also good.
  Now that we have a way to determine exactly where we are, and the best route to get where we are going,
  everyone is looking for the best GPS for their needs. This will make it much easier for you to keep track of everything that you need.
  Kayaking regularly is the best option to develop the body for kayaking.

 14. #14 av meriton serviced apartments brisbane review på september 25, 2014 - 06:09

  One thing that goes in complete favor of corporate
  apartments is that there are no hidden charges. This
  helps in selecting a location that can optimize your trip to London. With
  so many more attractions to be explored, Edinburgh has the magic of
  making your holiday or business trip very
  interesting and exciting. In addition to the best accommodation Melbourne has a
  diverse range of things to do and activities that can be enjoyed
  by people of all ages.

 15. #15 av Dale på september 25, 2014 - 07:57

  The objective is to understand how vital ART, or ”Adaptive Resistance Training” is in reaching your full
  potential in the ring. You can clearly see that there are
  many pieces to the single leg takedown. The end step is similar to the first
  jumping jack step except that this time the player will turn 180
  degrees after jumping on the two dots. At what point do you get to work with them
  in terms of diagramming what to do.

 16. #16 av concert tickets atlanta georgia på oktober 1, 2014 - 14:36

  Forget teaching, years after leaving school, when we read something like ‘On his blindness’ or ‘Stopping by the
  woods on a snowy evening’, we still feel the Shakespearean atmosphere he
  had once created. This way, you can select the best seat locations without feeling any pressure.
  These are just some of the benefits that you will find from buying concert
  tickets online. Always try and go to reputed sites or those that are listed
  as online partners to the show.

 17. #17 av can ho nassim quan 2 på juni 8, 2016 - 09:15

  If you want to grow your knowledge simply keep visiting this site
  and be updated with the newest gossip posted here.

 18. #18 av Agen Judi Euro 2016 på juni 27, 2016 - 04:18

  I drop a comment when I like a article on a site or if I have something to add to the discussion.
  It’s triggered by the fire communicated in the post
  I browsed. And on this article Tornet av Uwe Tellkamp – kompletterande
  fakta | Staffan Skott. I was actually moved enough to write a thought 😉 I actually do have
  2 questions for you if it’s allright. Is it just me or do some of these comments look like
  written by brain dead visitors? 😛 And, if you are posting
  on additional places, I would like to follow anything fresh you have to post.
  Would you list all of your shared pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

 19. #19 av driving school melbourne på november 23, 2016 - 10:09

  Hi there, of course this paragraph is actually nice and I have learned lot of things
  from it concerning blogging. thanks.

 20. #20 av Shayna Lucht på juni 4, 2017 - 15:57

  Electrician Brisbane

 21. #21 av Lecia Rajala på juni 4, 2017 - 15:59

  video poker glossary

 22. #22 av link alternatif sbobet på juni 7, 2017 - 17:07

  Hiya. I stumbled upon your web site by way of Google simultaneously while hunting for a equivalent ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott subject, your website got here upwards. It seems like good. I have book-marked it during my yahoo favorites to check out then. link alternatif sbobet http://deposbobet.co/

 23. #23 av sbobet login på juni 7, 2017 - 17:18

  Superb website below! Additionally your site fairly a good deal upwards very quickly! ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott Precisely what sponsor are you using? Can I get your internet marketer web page link to your host? I wish my website loaded up as swiftly because your own hahah sbobet login http://deposbobet.co/

 24. #24 av Valorie Hibbets på juni 8, 2017 - 17:05

  kredit motor indonesia

 25. #25 av Oliver Buckhanan på juni 8, 2017 - 17:57

  Fotografo de bodas en Zaragoza

 26. #26 av Guy Rebik på juni 8, 2017 - 17:57

  cyklinowanie parkietu warszawa

 27. #27 av sbobet mobile indonesia på juni 10, 2017 - 01:29

  Excellent piece of articles. Many thanks with regard to ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott talking about together with your audience. We are book-marking this phenomenal weblog for very long phrase investigation. sbobet mobile indonesia http://deposbobet.co/

 28. #28 av sbobet på juni 10, 2017 - 01:42

  Many of the past or present student’s thinking on the training associated with Ip address Legislation did surprise us. ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott Specifically it seems fairly unhappy which pupils wear;capital t feel that they approach these are being told provides these people for their long term jobs. Even so, it is great that you’ve a identification with the importance of Ip address schooling. sbobet http://deposbobet.co/

 29. #29 av judi poker online på juni 10, 2017 - 13:48

  We came over here from a distinct website as well as believed I might check issues out. I prefer things i see ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott so now i’m subsequent an individual. Anticipate going over internet site again. judi poker online http://www.feraripoker.org/

 30. #30 av Togel Online Uang Asli på juni 10, 2017 - 14:38

  Hi there to all, it’s actually a ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott good for me to visit this web site, it contains priceless Information. Togel Online Uang Asli http://dewi4d.org/

 31. #31 av Togel Online Minimal Deposit 10rb på juni 10, 2017 - 15:05

  I’d like to find out more? ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott I’d love to find out some additional information. and you can read my article about Togel Online Minimal Deposit 10rb http://dewi4d.org/

 32. #32 av Bernardo Koroch på juni 10, 2017 - 15:06

  Is it OK to reference this blog post in an ebook I’m wring?

 33. #33 av Togel Online Jitu Hari Ini på juni 10, 2017 - 15:07

  I for all time emailed this website post about ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott page to all my contacts, for the reason that if like to read it next my friends will too. Togel Online Jitu Hari Ini http://dewi4d.org/

 34. #34 av Togel Monyet Online på juni 10, 2017 - 15:14

  I all the time emailed this webpage post about ”Tornet” av Uwe Tellkamp – kompletterande fakta | Staffan Skott page to all my contacts, since if like to read it next my contacts will too. Togel Monyet Online http://dewi4d.org/

 35. #35 av Gertha Husein på juni 14, 2017 - 09:22

  bankruptcy filing

 36. #36 av cannabis app på augusti 31, 2017 - 09:01

  If you can, send me an email and we can chat more because I have an idea you will like. Thank you for sharing your info. I really love your writing style. Thank you! I really appreciate your efforts and I will be waiting for your further blog post thank you once again.

 37. #37 av investor adviser på augusti 31, 2017 - 20:41

  Your writing style reminds me of my mom back in Tennessee. I have learned new things through your blog. I just saw your blogs on Monday. Incredibly helpful information. You are more fun than bubble wrap.

 38. #38 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 02:22

  I simply must tell you that I really love your pages blog. I had to take a break from cleaning the kitchen to write your website. I am impressed, I have to say. Well written! Extremely great short blog.

 39. #39 av tech adviser på september 1, 2017 - 02:35

  You look at this topic from way more than one angle. You should be really proud of yourself.

 40. #40 av Jesse Grillo på september 1, 2017 - 02:38

  I discovered your website by chance I like your style. You have a lot of knowledge on this topic.

 41. #41 av press release på september 1, 2017 - 11:44

  Your writing style reminds me of my bff back in Montana. I am going to follow you on Tumblr. Thank you again.

 42. #42 av investor adviser på september 2, 2017 - 04:11

  Thanks for sharing your info. I simply stumbled upon your wearticle and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your post posts. I will like your social channels. Your writing style reminds me of my aunt back in Hawaii. Extremely helpful website.

 43. #43 av best public relations på september 3, 2017 - 00:52

  I could not refrain from commenting. You should be incredibly proud of yourself.

 44. #44 av entrepreneur adviser på september 3, 2017 - 02:28

  You have brought up a very superb points good little bit of written content. awesome post! Your page is really useful. I bet seasoned Pinterest professionals would agree with your blog.

 45. #45 av Hermosa Beach Marketing på september 4, 2017 - 04:38

  You saved me a lot of hassle just now. Thanks for writing this.

 46. #46 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 06:49

  Somehow you make time stop and fly at the same time. I check your blog every few days. I would like to say awesome blog!

 47. #47 av Jesse Grillo på september 4, 2017 - 21:56

  Your blogs is really useful. Who raised you? They deserve a medal for a job well done. You have made my day! Any team would be lucky to have you on it.

 48. #48 av Lauri på oktober 13, 2017 - 19:09

  If you want to grow your know-how just keep visiting this web site and
  be updated with the most recent gossip posted here.

 49. #49 av all comedy video på november 10, 2017 - 01:09

  My neighbor turned me onto your articles. cool read.

 50. #50 av passive på december 24, 2017 - 00:31

  Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your blog
  posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I fulfillment you get right of
  entry to persistently rapidly.

 51. #51 av video marketing på januari 9, 2018 - 10:54

  A fascinating discussion is definitely worth
  comment. I think that you should publish more on this
  issue, it may not be a taboo matter but generally folks don’t discuss such subjects.
  To the next! Many thanks!!

 52. #52 av franchise opportunities with no money down på januari 15, 2018 - 23:04

  My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page again.

 53. #53 av self tanner på januari 29, 2018 - 19:51

  It’s nearly impossible to find experienced people for
  this topic, however, you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 1. DDR:s vardagsmödor | Svensson
 2. Agen Sbobet Deposit 10rb – Prediksi Bocoran Togel Nagasaon HK SGP

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: